Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 februari 2020

D66: voorkom dat jongeren wapens bezitten en gebruiken

Op 10 september 2019 sloeg politiechef Paauw alarm over het wapenbezit onder jongeren. De politieorganisatie ziet dit wapenbezit toenemen en zelfs gemeengoed worden. Er is reeds een 18-jarige jongen doodgestoken. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Er hebben al verschrikkelijke incidenten plaatsgevonden en als het zo doorgaat vrees ik voor nieuwe drama’s. Het wapenbezit onder jongeren moet met spoed worden teruggedrongen. De beste manier om dat te doen is door te voorkomen dat jongeren überhaupt een wapen gaan dragen. Dat kan niet met één simpele oplossing, we moeten verschillende aanpakken starten en intensiveren om het wapenbezit onder jongeren te stoppen”.

Drill rap
De rond 2010 in Chicago ontstane drill rap vangt regelmatig de aandacht als het over wapenbezit en steekpartijen onder jongeren gaat. Niet in de laatste plaats omdat gewelddadigheden er letterlijk in worden aangekondigd. Reinier van Dantzig: “Drill rap doet wat rapmuziek vaak doet: het geeft inzicht in de straatcultuur in een bepaalde plaats en tijd. Iedereen kan thuis eenvoudig zien hoe jonge mensen elkaar bedreigen en we weten dat het niet blijft bij het bezit van een mes. Er wordt ook daadwerkelijk gestoken. Het probleem is niet dat jongeren muziek maken, integendeel, het probleem is dat jongeren wapens menen te moeten dragen én gebruiken”

10 maatregelen
D66 Amsterdam stelt 10 maatregelen voor. Van Dantzig: “Dit probleem kan niet door de politie alleen worden opgelost. Zij kunnen wapenbezit opsporen maar niet uitbannen. We moeten dit samen doen. Wij doen 10 voorstellen om wapenbezit onder jongeren uit Amsterdam te voorkomen.”

1) Open op korte termijn een wapeninzamelpunt.

2) Open een meldpunt “Veilig naar school” waar kinderen die zich op straat onveilig voelen, zich kunnen melden en begeleid deze kinderen zodat ze met een veilig gevoel naar school en ook weer terug kunnen.

3) Wijs rondom middelbare scholen extra gebieden aan waar een verbod geldt voor messen en steekwapens die niet onder de Wet wapens en munitie vallen.

4) Organiseer met ouders van jongeren bij wie wapens aangetroffen worden wekelijkse gesprekken (met én zonder hun kind) met een voor die casus meest geschikte hulpverlener.

5) Ga met rappers en invloedrijke personen uit de buurt in gesprek met jongeren die nu in drill raps bedreigingen uiten. Help de jongeren hun artistieke talenten te benutten zonder dat zij daarbij strafbare gedragingen plegen.

6) Hou scholen langer open en stel ze open voor jongerenwerkers: voor jongeren die zich onveilig voelen.

7) Nodig ouders van neergestoken kinderen uit om (op basis van vrijwilligheid) hun verhaal te doen voor de klas.

8) Voer gesprekken met ouders, leraren, jongeren zelf, en jongerenwerkers waarin zij hun oplossingen kunnen aandragen.

9) Ga bij scholen langs en maak duidelijk dat wapenbezit eerder veiligheidsrisico’s in het leven roept voor de wapenbezitter dan dat het die risico’s wegneemt.

10) Benut bestaande contacten met buurtbewoners om de informatiepositie over wapenbezit onder jongeren te verbeteren.