Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 september 2017

D66: Voorkom dat gezinnen op straat belanden

Het aantal gezinnen dat dak- of thuisloos raakt neemt in rap tempo toe. Afgelopen week luidde de kinderombudsman al de noodklok. D66 wil dat Amsterdam snel stappen zet om te voorkomen dat nog meer kinderen een veilig dak boven hun hoofd verliezen. Uit een analyse van de GGD blijkt dat 960 gezinnen het risico lopen om dakloos te raken. Vooral in Nieuw-West en Zuidoost. De wethouders Zorg, Armoede en Wonen hebben toegezegd een brede analyse te maken om de preventieve aanpak te verbeteren, naar aanleiding van vragen van raadsleden Meltem Kaya en Alexander Hammelburg. Kaya: we moeten vooral voorkomen dat gezinnen überhaupt op straat komen te staan.” Ook moet de doorstroom naar eigen woningen makkelijker worden. D66- woordvoerder wonen Alexander Hammelburg: “We lopen achter met het realiseren van huizen voor kwetsbare groepen. Hierdoor blijven gezinnen te lang in de opvang en kunnen zij niet verder werken aan hun toekomst.”

Actieplan dakloze gezinnen

Eerder diende D66-raadslid en woordvoerder zorg Meltem Kaya een raadsbreed initiatiefvoorstel in. Daarom ligt er nu een actieplan voor dakloze gezinnen. Er is een extra opvanglocatie geopend waar 45 gezinnen opgevangen kunnen worden. Daarnaast probeert de gemeente nu te voorkomen dat dakloze gezinnen met kinderen niet meer in hotels worden opgevangen. Kaya: “In een hotel kun je geen gewoon gezinsleven leiden. Er kan niet gekookt worden en voor de kinderen is geen plek om te kunnen spelen, om kind te kunnen zijn.  Deze kinderen die al in zo’n roerige tijd zitten, hebben rust en regelmaat nodig. Daarom ben ik erg blij dat we nu met dit actieplan ook ervoor zorgen dat kinderen in de opvangperiode niet continu van school wisselen.”

Zorgplicht corporaties

“Kinderen zijn nooit verantwoordelijk voor de daden van hun ouders, en moeten daardoor altijd direct en goed geholpen worden,” zegt Alexander Hammelburg. Die gedachte wordt door de hele raad gedeeld. Te veel kinderen komen nu nog op straat te staan, waardoor ze in de noodopvang, in hotels, of bij familie of vrienden worden opgevangen. Vaak worden ze daardoor ook noodgedwongen gescheiden van hun ouders. Hammelburg: “We moeten nu werken aan snelle oplossingen. Corporaties moeten goed nadenken over het uithuisplaatsen van gezinnen, zeker wanneer er jonge kinderen wonen. Bovendien moet voorkomen worden dat gezinnen op straat komen te staan, zodat de opvang niet overbelast raakt en er geen wachtlijsten ontstaan voor urgentieverklaringen.

Kwetsbare gezinnen

D66 heeft Wethouder Ivens ook gevraagd met spoed het gesprek aan te gaan met wooncorporaties om het tekort aan woningen voor kwetsbare groepen en gezinnen aan te pakken. Hierover hebben de gemeente, HA en de corporaties samenwerkingsafspraken over gemaakt, en die moeten worden nageleefd.

De kinderombudsman geeft in haar jaarrapport aan dat er sprake is van ontzettende verkokering tussen verschillende gemeentelijke diensten. Haar wens is duidelijk: zorg voor een zogenaamde uitstroommakelaar zodat ieder gezin op de juiste manier wordt begeleid en niet van loket naar loket moet en wordt geconfronteerd met verschillende wachtlijsten. Alexander Hammelburg heeft het college gevraagd dit idee nader te onderzoeken. In november wordt het onderwerp in de gemeenteraad besproken.