Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 december 2019

D66: voorkom speculatie met koopwoningen voor middeninkomens

In sommige nieuwbouwwijken wil de gemeente koopwoningen bouwen voor middeninkomens. D66 Amsterdam omarmt deze ambitie, maar waakt voor risico’s op speculatie. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad steunde het voorstel van raadslid Dehlia Timman om voldoende maatregelen te nemen die speculatie tegengaan, vóórdat deze middeldure koopwoningen worden gebouwd. Timman: “Wij wilden er zeker van zijn dat er geen woningen in de markt komen met een kunstmatig lage prijs, die vervolgens met grote winst kunnen worden doorverkocht. Daarom hebben we dit voorstel ingediend, samen met de PvdA.”

Gigantische vraag
De vraag naar koopwoningen in Amsterdam is gigantisch. Dit leidt ertoe dat veel van deze woningen voor een hoofdprijs verkocht worden. De gemeente wil ingrijpen, onder andere in het nieuwe stukje stad in de E-buurt Oost. Timman: “Het bouwprogramma voor de E-buurt Oost heeft een groot aandeel ruime middeldure koopwoningen. We gaan daar voor de ontwikkelaar een maximumprijs hanteren bij eerste verkoop van €297.000.” Het stadsbestuur kon echter niet garanderen dat ook voorkomen kan worden dat de eerste koper zo’n woning eenvoudig in korte tijd door met veel winst kan doorverkopen. Het voorstel van D66 vraagt eerst die maatregelen te ontwikkelen voordat met een maximumprijs wordt gewerkt.

Middeninkomens prioriteit
De positie van middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt is en blijft voor D66 de grootste prioriteit. Om de druk op de woningmarkt voor deze groepen te verlichten is bouwen de belangrijkste oplossing. Timman: “Voor middeninkomens is het bijna niet te doen op de koopmarkt. Dit college bouwt de komende jaren 12.500 koopwoningen. Maar willen we dat woningen ook voor middeninkomens betaalbaar blijven dan is op sommige plekken een maximale verkoopprijs of een woonplicht denkbaar – maar niet zonder dat we zeker weten dat er niet mee kan worden gespeculeerd.”