Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 januari 2020

D66 wil meer inzicht in lerarentekort per stadsdeel

De gemeente moet zorgen voor meer informatie over het lerarentekort en de verschillen per stadsdeel. Daarom komt raadslid Ilana Rooderkerk vandaag met een voorstel in de gemeenteraad. Rooderkerk: “Het lerarentekort schreeuwt om nieuwe en betere oplossingen. Maar op dit moment hebben we geen specifieke informatie over het lerarentekort en de verschillen per stadsdeel. Als we het lerarentekort beter in kaart hebben, kunnen we scholen beter ondersteunen.”

Lerarentekort per stadsdeel
Op dit moment komt Amsterdam vierhonderd leraren tekort. Dat is gemiddeld een tot twee leraren per school. Maar het tekort is niet gelijk verdeeld over onze stad. Informatie per stadsdeel kan daarom helpen bij het bedenken van oplossingen. Een groter tekort in Noord, Nieuw-West of Zuidoost vraagt immers om een andere aanpak dan een minimaal tekort in Zuid. Rooderkerk: “In de afgelopen maanden heb ik verschillende gesprekken gevoerd met leraren, ouders en bestuurders van de scholen die onlangs een week noodgedwongen de deuren sloten. Die gesprekken geven aan dat het tekort echt heel groot is, maar bevestigen ook dat nog veel onduidelijk is, en we echt meer informatie nodig hebben.”

Lerarenmonitor
De extra informatie over het lerarentekort kan worden opgenomen in de zogenaamde lerarenmonitor. Dit rapport moet wat D66 betreft worden aangevuld met informatie over het lerarentekort. Bijvoorbeeld de instroom en uitstroom van docenten, de ontwikkeling en stabiliteit van het lerarenbestand, het aantal zij-instromers en of zij voldoende begeleiding krijgen. Rooderkerk: “We moeten alles uit de kast blijven halen in de strijd tegen het lerarentekort. Want ieder kind verdient een vaste leraar voor de klas en elke leraar genoeg collega’s.”