Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 januari 2020

D66 wil minder files tijdens de spits

Het is druk op de Amsterdamse wegen, zeker in de spits. D66-raadslid Jan-Bert Vroege roept het stadsbestuur daarom op om mensen die niet voor hun werk de spits in hoeven, te verleiden om op een ander moment de weg op te gaan. Vroege: “Weggebruikers die niet per se tijdens de spits de weg op hoeven, doen dat vaak uit gewoonte. Dat terwijl ze in drukke gebieden net het verschil kunnen maken tussen wel of geen file. Door die gewoonte te doorbreken, wil D66 de druk van de Amsterdamse spits halen.”

Betalen tijdens de spits
Vroege vraagt het stadsbestuur te onderzoeken of het mogelijk is om de gebruiker tijdens de spits te laten betalen. Op die manier wil hij weggebruikers stimuleren om buiten de spits op pad te gaan. Betalen naar gebruik tijdens de spits is een serieuze optie sinds ook de landelijke politiek aangaf positief te staan tegenover experimenten met betalen naar gebruik. Vroege: “De Agenda Autoluw staat in het teken van minder ruimte voor de auto in de stad. Een experiment met bijvoorbeeld betalen naar gebruik past hier perfect bij. Door het aantal auto’s in de spits te verminderen, wordt de stad ook écht autoluw en is het niet slechts een verplaatsing van de autostroom naar een ander gebied van de stad.”

Concrete experimenten
Eerder vroeg Vroege ook al om aandacht voor spitsmijden. Toen stelde hij het stadsbestuur voor om vooral in te zetten op samenwerking met universiteiten en hogescholen. Door bijvoorbeeld afspraken te maken over collegetijden kan er flinke verkeerswinst behaald worden. Deze keer pleit Vroege voor meer concrete maatregelen vanuit het stadsbestuur in de vorm van experimenten met betalen naar gebruik en prijsdifferentiatie. Vroege: “Wij moeten als gemeente proberen mensen te verleiden om op andere momenten de weg op te gaan. Vaak kan dit ook. Het is belangrijk dat de stad toegankelijk blijft voor alle Amsterdammers en dat kunnen we bereiken door de druk van de spits te halen. Dat is wat D66 nog mist in de Agenda Autoluw.”