Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 oktober 2019

D66 wil ook Schooldakrevolutie in Amsterdam

Amsterdam wil vooroplopen als duurzame en klimaatbestendige stad. De potentie van Amsterdamse schooldaken wordt echter nog niet volledig benut. D66-raadsleden Ilana Rooderkerk en Jan-Bert Vroege vragen de wethouder daarom om opheldering over de stand van zaken. Rooderkerk: ‘’We kunnen heel veel energie opwekken met behulp van Amsterdamse schooldaken. Iedereen herinnert zich nog wel van vroeger hoe heet het in zo’n klaslokaal kon worden. Maak van die brandende zon gebruik door zonnepanelen op de lege daken te plaatsen.’’

Potentie
Met de klimaatdoelstellingen die Amsterdam heeft gesteld, is het belangrijk om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met daken die nog niet benut worden. Rooderkerk en Vroege willen daarom weten of er bij de wethouder al concrete plannen op de plank liggen. Vroege: “Uit een scan van Schooldakrevolutie blijkt dat er nog tal van schooldaken in Amsterdam leeg zijn, terwijl ze wel geschikt zijn voor zonnepanelen. Die kansen moeten we benutten.” In het voorjaar van 2019 werden er in Nieuw-West op 18 schooldaken al ruim 6.000 zonnepanelen geplaatst. Ongeveer de helft van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik wordt op die scholen voortaan opgewekt door de zon. Een mooi initiatief en een goede eerste stap, maar D66 is ervan overtuigd dat er meer potentie in Amsterdamse schooldaken zit.

Meer zonne-energie in de stad
Amsterdam wil in 2030 de CO2-uitstoot van de stad met 55% verminderd hebben en in 2050 met 95%. Ook wil de gemeente in 2040 aardgasvrij zijn. Om dit te bereiken is er meer schone energie in de stad nodig. De Schooldakrevolutie is een initiatief om meer uit Nederlandse schooldaken te halen en het terugdringen van CO2 te realiseren. In een brief riep D66 minister Ollongren scholen dan ook op om zich bij de Schooldakrevolutie aan te sluiten. Naast zonnepanelen ontvangen de scholen ook toegang tot lesmateriaal. Rooderkerk: “Met de zonnepanelen wordt niet alleen geld en energie bespaard, kinderen kunnen er ook van leren. De Schooldakrevolutie maakt ze bewust van het klimaat en zet ze aan het denken over hoe zij kunnen bijdragen aan een schonere aarde.”