Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 januari 2020

D66 wil verbetering begeleiding pleegouders

D66 maakt zich zorgen om het hoge aantal stoppende pleegouders. Raadslid Yassmine el Ksaihi wil opheldering van het college over de begeleiding van pleegouders. Gisteren publiceerde het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland een rapport waaruit blijkt dat een groot aantal pleegouders stopt, onder andere vanwege slechte begeleiding. El Ksaihi: “Er moet snel wat veranderen in de begeleiding van pleegouders. Mensen die de zorg overnemen voor een kind verdienen alle hulp en ondersteuning. Ik wil graag weten wat het stadsbestuur gaat doen om de begeleiding van pleegouders te verbeteren.”

Tekort
Er is een al tekort aan pleegouders. In november 2018 nog trok jeugdhulporganisatie Spirit nog aan de bel over lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Het aantal nieuwe aanmeldingen neemt af, en nu stoppen dus ouders die al wel een keer iemand in huis hebben genomen.  Een zorgelijke ontwikkeling. El Ksaihi: “Ik maak me zorgen om de jongeren die lang op een wachtlijst blijven staan en te lang in de crisisopvang zitten. We hebben een verplichting naar ouders om hen goed bij te staan in een soms moeilijk opvangtraject. Laten we dat verbeteren.”

Pleegouderschap
Pleegouders vangen een kind (tussen 0 en 18 jaar) op dat voor korte of langere tijd niet bij zijn of haar ouders kan wonen. Dit is niet altijd makkelijk, soms vanwege problemen met het pleegkind en in andere gevallen met de biologische ouders. Het is daarom extra belangrijk dat die mensen die hun huis openstellen voor een ander, goede en laagdrempelige hulp kunnen krijgen van pleegzorgorganisaties. El Ksaihi: “Pleegouders zijn onmisbaar in onze samenleving. Ze springen bij op een heel belangrijk moment in de ontwikkeling van een kind en bieden zo toch warmte en stabiliteit. Ik heb enorm veel respect voor pleegouders en hoop dat de huidige begeleiding snel wordt verbeterd.”

Denkt u erover na om pleegouder te worden, klik dan hier: https://pleegzorg.nl/