Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

D66 wil zicht op vervanging loden leidingen

Voor lang niet alle Amsterdammers is het drinkwater veilig. Tot die pijnlijke conclusie kwamen eerst bewoners in Noord en later Amsterdammers verspreid over de hele stad. Het is inmiddels al meer dan een half jaar bekend dat in te veel Amsterdamse woningen en gebouwen van de gemeente nog loden leidingen zitten. D66 wil nu weten waar particuliere verhuurders en corporaties staan in het proces van vervanging van de loden leidingen. Daarom heeft D66-raadslid Alexander Hammelburg een nieuwe expertsessie aangevraagd. “We zijn een jaar verder en ik wil weten waar en hoeveel leidingen nog in woningen en panden zitten. De coronacrisis maakt het werk moeilijker, maar extra belangrijk. Er mag geen enkel excuus zijn om Amsterdammers snel veilig drinkwater te geven.”

Maatregelen
Nadat het bekend werd dat er oude loden leidingen in Amsterdamse woningen zitten, trok Alexander Hammelburg aan de bel. Op verzoek van D66 en andere partijen kwam de wethouder met een aanpak om leidingen van gemeentelijke panden binnen een jaar te verwijderen. Daarnaast kregen alle Amsterdammers een brief om hen te informeren over hun recht op gezond drinkwater. In aanvulling op de maatregelen van de wethouder nodigde D66 ook particuliere verhuurders en corporaties uit voor een expertsessie in de gemeenteraad om tekst en uitleg te geven en riep hen op de loden leidingen binnen een jaar te vervangen.

Eerste ontdekking
In oktober 2019 viel in een aantal buurten in Noord een brief van Ymere op de mat. Daaruit bleek dat er mogelijk lood in de waterleidingen zit. Lood is schadelijk voor mensen, in het bijzonder jonge kinderen en zwangere moeders. Lood in het drinkwater kan de ontwikkeling van de intelligentie belemmeren en zorgt voor hart-en vaatziekten. Later bleek dat ook in de rest van de stad in zowel woningen als panden van de gemeente nog loden leidingen zitten, waaronder scholen. Hammelburg: “Het probleem is wijdverspreid en vergt een behoorlijke operatie om alle leidingen te verwijderen. Maar voorop staat dat iedereen met een goed gevoel een glas uit de kraan moet kunnen drinken. Daar moet alle aandacht naar uit gaan.”

Vervanging of filter
Amsterdamse woningcorporaties hebben sinds de eerste melding bijna zeshonderd woningen gevonden met loden leidingen. In het begin van dit jaar gaven wethouders Kukenheim (zorg) en Ivens (wonen) aan dat er haast gemaakt moest worden met het vervangen van de loden leidingen. Inmiddels is duidelijk dat de vervanging langer op zich laat wachten dan wenselijk is. Er wordt nu gekeken naar filters als tussenoplossing. Hammelburg: “Het is onduidelijk wat nu de status is van de verwijderoperatie. Waarom loopt er vertraging op, waar zijn de bewoners en gebruikers van panden met loden leidingen aan toe en wat is hun perspectief? Daar wil ik antwoorden op.”