Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

De nieuwe bestuursleden van D66 Amsterdam Nieuw West introduceren zich!

Morillio – Bestuurslid Algemeen: Politiek secretaris

Morillio Erwin Williams, 33 jaar, geboren in Paramaribo/Suriname, jurist, bachelor rechtsgeleerdheid en een master Internationaal Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb inmiddels meer dan vijftien jaren ervaring op het gebied van Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR). Ik ben voornamelijk actief geweest als mensenrechtenactivist/lobbyist voor SRGR in Suriname maar later ook in  Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en in mijn huidige baan in Afrika en Azië als onderdeel van de Nederlandse inzet in Ontwikkelingssamenwerking.

Ik werk momenteel als Policy and Advocacy manager voor een ontwikkelingsorganisatie in Amsterdam; Simavi. Onze programma’s in tien landen in Afrika en Azië, hebben als doel de gezondheid en sociaal economische kansen van alle meisjes en vrouwen te verbeteren en in het bijzonder het bevorderen van de vrijheden. Mijn werkzaamheden richten zich voornamelijk op het beïnvloeden van beleid (politiek en financieel) om SRGR voor alle vrouwen en meisjes te verzekeren. Ik ben verantwoordelijk voor beïnvloeding van beleid op drie aan elkaar verbonden niveaus:

  1. Richting de Nederlandse Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
  2. Richting politieke en mensenrechten processen binnen de Verenigde Naties.
  3. En samen met lokale partners in de tien landen in Afrika en Azië

Arjon – Penningmeester

De ring A10 is een barrière die Nieuw-West lijkt de scheiden van de rest van de stad. Nieuw-west is voor veel Amsterdammers dan ook onbekend terrein, zoals het ook voor mij was voordat ik hier 6 jaar geleden kwam wonen. Inmiddels weet ik wat Nieuw-West allemaal te bieden heeft en dat het een stad op zich is, en dat die onbekendheid onterecht is. Want Nieuw-west heeft veel te bieden! Aan de andere kant zijn er onmiskenbaar de nodige uitdagingen. Uitdagingen waar een stevig D66 geluid een goed antwoord op zou zijn. En daar wil ik mij binnen Nieuw-West graag voor inzetten.

Juliëtte – Secretaris

Mijn naam is Juliëtte, ik ben 28 jaar oud en opgeleid tot historicus. Aan de VU heb ik Geschiedenis gestudeerd en aan de UvA Oudheidstudies. Daarnaast houd ik van schilderen en zet ik mij in voor dierenwelzijn.

Ik ben opgegroeid in Amsterdam Nieuw-West, in Slotervaart om precies te zijn. Ik heb een hoop mooie herinneringen aan deze buurt, zoals winkelen op het Osdorpplein, zeilen op de Sloterplas en muziekles in de Meervaart. Nog altijd draag ik onze buurt een warm hart toe, maar ik zie ook veel verbeterpunten. Samen met de andere bestuursleden wil ik mij ervoor inzetten om de leden van D66 in Nieuw-West te mobiliseren en het stadsdeel nog een beetje mooier te maken!

Shiva – Bestuurslid Algemeen: Communicatie & Fysiek Domein

Vijf jaar geleden verhuisde ik naar Amsterdam en naar Nieuw-West, beide voor mij destijds volstrekt onbekend. Ik ben van de stad gaan houden en de stad heeft mij de ruimte gegeven om te kunnen ontwikkelen. In rap tempo heb ik Nieuw-West zien veranderen en het stadsdeel verandert nog steeds hard, in ruimte, nieuwe inwoners en de stedelijke invulling. Vanuit mijn werk- en studieachtergrond zie ik dan ook veel kansen in Nieuw West waar D66 een rol in kan spelen, met name op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en stedelijke invulling. Dit komt de uiteindelijke beleving en aantrekkelijkheid, gevoel van veiligheid en de leefbaarheid van ons stadsdeel voor al haar inwoners en die van Amsterdam ten goede.

Shir – Bestuurslid Algemeen: Ledenbinding & Veiligheid

Shir Shah Nabi (Shir) is een voormalige asielzoeker uit Afghanistan. Shir heeft zijn Master in criminologie behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn interessegebieden zijn onderzoek naar de georganiseerde misdaad, terrorisme en bedrijfscriminaliteit. Shir onderzoekt vooral financiële criminaliteit: illegale geldstromen binnen en tussen georganiseerde misdaadnetwerken, waaronder ook terroristische organisaties en het witwassen.

Zijn huidige promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam belicht ‘hawala’; een eeuwenoud financieel instrument dat tegenwoordig vooral wordt gebruikt voor het verplaatsen en witwassen van illegaal geld. Shir heeft ook veel kennis opgedaan door onderzoeken naar regelovertredingen binnen etnische bedrijven; migrantenzaken zoals mobiele telefoon handel, kledingbedrijven en horeca op de Bazaar in Beverwijk en ook in Amsterdam. Via D66 Amsterdam Nieuw-West wil Shir zijn kennis en ervaringen inzetten voor een betere en veiligere stad.

Renée – Bestuurslid Algemeen: Campagne

Sinds 1992 woon ik in Nieuw-West. Mijn kinderen zijn hier opgegroeid. En al bijna twintig jaar houd ik mij bezig met vrouwen en veiligheid. Als bestuurslid, als vrijwilliger en soms als publicist. Ik hoor, zie en weet veel van wat er zich in ons stadsdeel afspeelt. En dat is niet altijd om even vrolijk van te worden. Toch gebeuren er heel veel positieve zaken. Ik ben een echte sociaalliberaal, met de nadruk op sociaal. D66 kan en zou veel kunnen betekenen voor Nieuw-West. Onder andere door ons actief open te stellen voor medebewoners.

Als we een meer diverse inclusieve partij willen zijn, zouden we dat juist in Nieuw -West terug moeten zien bij onze leden. Doe mee, en laten we zorgen dat iedere sociaalliberaal zich welkom voelt.

Nazmi – Voorzitter

Mr. N. (Nazmi) Türkkol studeerde in 1993 af in het Nederlands privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Als geboren Amsterdammer was het geen toeval dat Nazmi Türkkol ook in Amsterdam als advocaat beëdigd zou worden. Zowel tijdens zijn studie als daarna heeft Nazmi Türkkol bij verschillende maatschappelijke organisaties bestuurlijke ervaring opgedaan, waaronder de Turkse studentenvereniging (TSV-Landelijk), Netherlands Turkey Business Association (NETUBA), Meldpunt Discriminatie Amsterdam en D66 Amsterdam.

“Iedere dag ben ik mijn ouders dankbaar dat zij 55 jaar geleden hebben besloten om naar Nederland te emigreren, weinig mensen beseffen wat voor moeilijke keuze dat voor hen is geweest. Zij hebben onder moeilijke omstandigheden hard moeten werken en deden dit voor de toekomst van hun kinderen. Nederland heeft mij kansen geboden, die ik met beide handen heb aangegrepen. Mijn droom om advocaat te worden is uitgekomen en ik heb binnen het Nederlands rechtssysteem mijn plek gevonden. In de sociale advocatuur heb ik de gelegenheid gekregen om iets terug te doen voor de Nederlandse samenleving. Ik vind het mijn plicht om te strijden tegen onrechtvaardigheid en op te komen voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Daarbij besef ik ook dat ik mijn strijd niet alleen in de rechtszaal kan winnen, daarom blijf ik maatschappelijk actief.”