Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 juli 2017

Debat over discriminatie binnen brandweer en vertraging bij modernisering

D66 wil in de eerstvolgende vergadering spreken met de Burgemeester over de zorgwekkende ontwikkelingen en gesloten cultuur bij de Brandweer. In een brief aan de gemeenteraad laat het College van Burgemeester en Wethouders weten dat er nog steeds sprake is van een gesloten cultuur met racisme, intimidatie en pesterijen en dat de ondernemersraad en enkele brandweerlieden modernisering tegenwerken. D66-raadslid Ariëlla Verheul: “Discriminatie en andere misstanden binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland hebben al enige tijd de aandacht van de gemeente maar ik schrik opnieuw van de voortdurende pesterijen die blijkens de brief blijven plaatsvinden en het gebrek aan medewerking bij een deel van de brandweerlieden aan een veilig en modern brandweerkorps.”

Intimidatie en racisme

Enige tijd geleden werd een brandweerman die beticht werd van discriminatie, racisme en pestgedrag ontslagen. De rechter draaide dit ontslag echter terug aangezien de vorige korpsleiding niet eerder had opgetreden. De uitspraak van de rechter werd door sommige brandweerlieden gevierd als overwinning en personen die zich uitspraken tegen racisme en discriminatie werden door anderen geïntimideerd en genegeerd. Verheul: dit gedrag hoort niet plaats in onze samenleving, en zeker niet binnen een hulpdienst als de brandweer. Het brandweerkorps moet op alle mogelijke manieren uitstralen dat het er is voor alle Amsterdammers. Een dergelijke interne cultuur moet snel verleden tijd worden. Dat er nog steeds nauwelijks wordt meegewerkt aan verbeteringen in het korps vinden wij zorgwekkend.”

Modernisering korps

Tegen eerdere afspraken in werkt de ondernemingsraad van de Brandweer nu een transitieakkoord tegen. Daarmee moest het brandweerkorps moderniseren, andere werktijden krijgen en een minder gesloten cultuur. Verheul: “Er moet snel verbetering komen. Dat dit proces nu verder verstoord raakt en vertraging op loopt spreekt niet voor het korps. Brandweerlieden zijn de helden van de stad; zij helpen Amsterdammers in nood. Van hen verwacht je ook binnen de brandweerorganisatie voorbeeldgedrag.”