Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 januari 2011

Duidelijkheid over asbest in Amsterdamse schoolgebouwen

Uit een onderzoek van het televisieprogramma Zembla zou blijken dat op één van de vier schoolgebouwen kinderen en leraren worden blootgesteld aan asbest. D66 heeft vragen gesteld aan het college om te weten wat de situatie is in Amsterdam.

Scholen zouden niet goed op de hoogte zijn waar de asbest zich bevindt en risico-inventarisaties die in het verleden zijn gemaakt zouden niet afdoende zijn gebleken.

D66-raadslid Ahu Sahin wil snel van het college weten wat de situatie in Amsterdam is en of er actie moet worden ondernomen. “We moeten precies weten waar de asbest zit. Onze kinderen en leraren mogen niet blootgesteld worden aan asbest omdat het simpelweg onvoldoende is onderzocht. D66 roept het college op snel duidelijkheid te scheppen en deze zorgen weg te nemen.