Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juni 2017

Eeuwigdurende erfpacht een feit

De gemeenteraad heeft ingestemd met het verbeterde aanbod voor erfpachters om voor altijd af te kopen, of over te stappen op een voorspelbare jaarlijkse betaling. Een historisch besluit voor zo’n honderdduizend huizenbezitters in Amsterdam. Zij hoeven straks nooit meer canon (huur voor de grond) te betalen als ze kiezen de grond éénmalig, eeuwigdurend, af te kopen. D66-raadslid Joris van Osselaer: “We steunen dit voorstel omdat het voor heel veel erfpachters een aantrekkelijke mogelijkheid biedt zich te verlossen uit het oude systeem en zekerheid te vinden.”

Verbeteringen voor erfpachters

D66 heeft samen met coalitiepartijen VVD en SP nog een aantal zaken in het voorstel verbeterd. De vangnetregeling is op ons initiatief open gesteld voor iedereen die dat nodig heeft. Van Osselaer: “De vangnetregeling voorkomt dat mensen verplicht moeten verhuizen. Iedereen kan nu kiezen de verhoogde canon pas te betalen op het moment dat je je huis wilt verkopen. En pas bij verkoop reken je het niet betaalde deel van de canon af.” Ook heeft de fractie gezorgd dat voor duurzame huizen een aantrekkelijker aanbod geldt en Amsterdammers geen overhaaste beslissing hoeven te nemen over de overstap. Van Osselaer: “Om de erfpachter zekerheid en tijd te bieden hebben we geregeld dat wanneer een erfpachter een aanbieding tot overstap aanvraagt, de aanbieding geldig blijft tot 2020.” Tenslotte hebben coalitiepartijen D66, VVD en SP het college per motie verzocht te zorgen dat Amsterdammers een mogelijkheid krijgen bezwaar te maken tegen de aangeboden grondprijs.

Zekerheid over woonkosten

D66 is voorstander van eeuwigdurende afkoop omdat dit zekerheid geeft. De grond blijft formeel van de gemeente maar je hebt er geen kosten meer aan. Je hoeft nooit meer erfpacht te betalen. Ook niet als je je huis verbouwt. Je wordt dus, als huizenbezitter niet meer met onverwachte erfpachtkosten geconfronteerd. Die duidelijkheid en transparantie ziet D66 als grote voordelen van het nieuwe erfpachtsysteem.

Rechter doorslaggevend over referendum

Gistermiddag debatteerde de gemeenteraad ook of het stadsbestuur alsnog een referendum zou moeten uitschrijven over het nieuwe erfpachtstelsel. De fractie van D66 sloot zich aan bij het advies van de burgemeester: de rechter moet bepalen of Amsterdam een referendum krijgt over het nieuwe erfpachtstelsel. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “We zijn nog steeds verbaasd dat een referendum opeens niet meer mogelijk is. En dan druk ik me nog licht uit. Maar we volgen het advies van de burgemeester. De rechter zal bepalen of Amsterdam een referendum krijgt over het nieuwe erfpachtstelsel.”