Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 juli 2021

El Ksaihi bevlogen en sociaal terug in de Raad      

Yassmine

Deze week is raadslid Yassmine el Ksaihi terug van haar zwangerschapsverlof. Dat is niet stilletjes gegaan! Ze is weer bevlogen begonnen met twee initiatiefvoorstellen die door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad zijn aangenomen. Haar voorstel over bestrijden van Huiselijk Geweld en haar voorstel over eenzaamheid onder jongeren zijn aangenomen in de gemeenteraad! Raadslid el Ksaihi: ‘‘Zolang ik in deze raad zit zal ik mij uitspreken tegen sociaalmaatschappelijke problemen. Het is belangrijk dat we dit blijven agenderen en scherp blijven. Hardnekkige problemen lossen we alleen samen op met de lange adem en de wil en de passie om het niet op te geven.”

Voorstel huiselijk geweld
Het voorstel om huiselijk geweld nog beter te bestrijden is aangenomen in de gemeenteraad. Hiermee gaat onder andere communicatie omtrent huiselijk geweld laagdrempeliger en herkenbaarder worden, hulpinstanties worden bekender en er wordt meer samenwerking gestimuleerd tussen formele en informele organisaties. ‘‘We moeten koste wat kost huiselijk geweld bestrijden. Zeker nu de afstand tussen hulporganisaties en slachtoffers vergroot is door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen. Er zijn verontrustende signalen en we willen nu actie ondernemen,’’ aldus raadslid el Ksaihi.

Voorstel eenzaamheid jongeren
Ook het voorstel ‘voorkom eenzaamheid onder jongeren’ is aangenomen in de gemeenteraad. Daarmee worden er een aantal maatregelen uitgerold en uitgebreid om de strijd tegen eenzaamheid te versterken. Allereerst dient de eenzaamheid onder Amsterdamse jongeren in kaart gebracht te worden door gevoelens van eenzaamheid nadrukkelijk onderdeel uit te laten maken van de gezondheidsmonitor jeugd. Ten tweede moet er onder jongeren breed bekend worden waar zij terecht kunnen met gevoelens van eenzaamheid. Ook moet er meer ingezet worden op versterking van deskundigheid bij professionals en nagegaan worden of de diversiteit in aanbod van hulpverlening  voldoende is, en tot slot: lotgenoten met elkaar in contact te brengen. Raadslid el Ksaihi: ‘‘Eenzaamheid betekent in de kern een geringer aantal sociale contactmomenten dan een persoon wenst te hebben. De coronapandemie heeft de belevingswereld van veel jongeren beperkt tot het leven in een kleine kamer. Dankzij de maatregelen uit dit voorstel hopen we dat jongeren minder snel in eenzaamheid vervallen en er weer makkelijker uit komen.’’