Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 april 2021

Elk kind een eerlijke start

De voorschool is een belangrijk instrument dat de gemeente Amsterdam inzet voor de educatie van kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 4 jaar. Hiermee kunnen kinderen die van huis uit minder kansen krijgen toch op gelijke voet starten aan de basisschool. D66 vroeg al eerder aandacht voor kinderen met een verhoogd risico op een taalachterstand en die tot nu toe geen gebruik maakten van de voorschool. In de raad vraagt ons nieuwe raadslid Aafke de Graaff via een motie opnieuw extra aandacht voor de voorschool. Aafke de Graaff: “Uit onderzoek blijkt dat vooral kinderen van inburgeringsplichtigen geen gebruik maken van de voorschool, juist voor deze groep moet de gemeente actief beleid gaan voeren’’

Belang van voorschoolse educatie         
Om ervoor te zorgen dat iedereen in het onderwijs zo goed mogelijk kan meedraaien biedt Amsterdam kinderen tot 4 jaar de mogelijkheid om naar de voorschool te gaan. Amsterdam telt bijna 180 verschillende nationaliteiten en daarmee is de hoofdstad een van de meest cultureel diverse steden ter wereld. Deze diversiteit is ook terug te zien in de Amsterdamse leerlingen populatie. Zo heeft de helft van alle Amsterdamse leerlingen een migratieachtergrond. Aafke de Graaff: “Voorschoolse educatie is voor kinderen een van de meest effectieve manieren om een goede start te maken, zo zorgen we ervoor dat de kinderen van nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk kunnen meedraaien”

Maak de voorschool bekender onder doelgroep            
Ondanks de successen die de voorscholen hebben geboekt ziet D66 nog wel degelijk grote uitdagingen. Nog niet alle kinderen uit de doelgroep gaan naar de voorschool. Vaak kennen inburgeringsplichtigen de mogelijkheden van voorschoolse educatie voor hun kinderen niet of lopen vast bij de aanmelding of het aanvragen van toeslagen. Aafke de Graaff: “De gemeente moet actief beleid gaan voeren om ervoor te zorgen dat de kinderen van deze ouders alsnog de weg naar de voorschool kunnen vinden, alleen dan zorgen we ervoor dat elk Amsterdams kind een eerlijke start maakt”

Het voorstel is aangenomen in de gemeenteraad. Klik hier om het voorstel in te zien.