Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 september 2020

Even voorstellen: Thomas de Hoop, kandidaat penningmeester D66 Amsterdam

Mijn naam is Thomas de Hoop en ik stel mij graag kandidaat voor de functie van Penningmeester van D66 Amsterdam.

Motivaties:

  1. Bijdragen: Ik wil graag een positieve en impactvolle bijdrage leveren op de maatschappij en specifiek op mede-inwoners van Amsterdam en de stad Amsterdam.
  2. Ondersteunen: Als een directe bijdragen d.m.v. een politieke- of beleidsfunctie (nog) niet mogelijk is, wil ik graag mijn partijgenoten ondersteunen in hun activiteiten en initiatieven om zo op een indirecte manier impact te kunnen maken op mens en maatschappij.
  3. Persoonlijke ontwikkeling: Ik hoop mijn kennis van en visie op politieke en maatschappelijke thema’s te verbreden, te verdiepen en waar nodig te vernieuwen.

Kwaliteiten:

  1. Administratief: In het dagelijks leven werk ik als Accountant bij Deloitte. Ik heb daarmee voldoende kennis en kunde van boekhouding en administratie voor het technische aspect van de functie en je kunt daarnaast vertrouwen op mijn professionele integriteit als Accountant voor de verantwoorde omgang van de kasstromen.
  2. Bestuurlijk: In mijn studententijd heb ik een voltijds-bestuursfunctie vervuld als voorzitter van mijn studentenvereniging. Hier heb ik geleerd wat er nodig is om samen met mijn bestuursgenoten leiding te geven aan een vereniging en daarbij verantwoording af te leggen aan de leden.

Als ik de eer heb de functie te mogen vervullen, wil ik de functie vernieuwen waar mogelijk en zal ik mij altijd inzetten voor een vruchtbare samenwerking met de stadsfractie en de stadsdeelfuncties. Ik hoop je met bovenstaande motivaties en d.m.v. mijn toelichting op 9 september en tijdens de AAV op 20 september voldoende te kunnen overtuigen om te mogen rekenen op jouw steun. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!

Bedankt!

Thomas de Hoop