Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 september 2020

Even voorstellen: Tim van der Rijken, kandidaat Vice Voorzitter Politiek D66 Amsterdam

Hierbij wil ik mij graag kandidaat stellen voor de functie van vice-voorzitter politiek (VVP). Het lijkt mij geweldig om mij zowel in te kunnen zetten voor de ontwikkeling van de metropool Amsterdam als voor de afdeling D66 Amsterdam. In de metropool leef ik al vrijwel mijn hele leven, van de afdeling werd ik lid in 2004. Als VVP zou ik ervoor willen zorgen dat D66 een onverslaanbaar verkiezingsprogramma maakt, met duidelijke keuzes voor duurzaamheid, deeleconomie en doe-democratie. Ervoor willen zorgen dat alle leden laagdrempelig kunnen bijdragen aan het interne debat, waartoe dankzij corona al goede stappen zijn gezet. En zorgen voor een optimale wisselwerking tussen dit debat, de kennisgroepen, de programmacommissie, de stadsdeelcommissies, het bestuur en de fracties van D66 in Amsterdam, in de andere grote steden en op het Binnenhof.

Ik heb een ruime ervaring in het besturen van (vrijwilligers)verenigingen en in het verbinden van mensen met uiteenlopende opvattingen en belangen om tot gezamenlijke standpunten te komen. Dat begon al op de middelbare school, waar ik werd verkozen in de leerlingenbond. In mijn studententijd werd ik verkozen tot voorzitter van de facultaire studentenraad en was ik onder meer bestuurslid van de internationale studentenassociatie AIESEC, waarin ik studenten uit de hele wereld hielp om in Amsterdam een stage te kunnen doen. En van 2012 tot 2016 was ik voorzitter van de Amsterdamse tennisclub Joy Jaagpad, die in mijn bestuurstermijn groeide van 1.100 naar 1.800 leden.

Ook zakelijk heb ik mij altijd ingezet voor het versterken van verenigingen, voor strategiebepaling, beleidsvorming en voor het verbinden van leden, stakeholders en bestuur. Eerst als beleidsadviseur, toen tien jaar als organisatieadviseur en de laatste vijf jaar als directeur van de nationale vereniging voor de bandenbranche, waarin de hele bedrijfskolom vertegenwoordigd is. In die functie heb ik mij o.a. ingezet voor een MVO-certificering, het vergroten van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de branche en nationale en Europese beleidsbeïnvloeding ten behoeve van CO2-reductie, verkeersveiligheid en een gelijk speelveld voor MKB-ondernemingen.

Door de jaren heen was ik binnen D66 Amsterdam actief in de redactie van de Olifant, de permanente campagnecommissie, debatclub D-loquentia, de Masterclass en de kennisgroep Duurzaamheid. De functie van VVP lijkt mij een prachtige vervolgstap en deze valt ook goed te combineren met mijn zakelijke werkzaamheden. Sinds april van dit jaar ben ik namelijk zelfstandige en werk ik als interim manager, bestuurder van twee pensioenfondsen en toezichthouder van een scholenkoepel in het primair onderwijs.

Ik hoop dat ik op je steun kan rekenen voor mijn kandidatuur en zie ernaar uit om mij als VVP voor de partij in te zetten!