Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 oktober 2018

Extra Erfpachtkorting komt eraan

Er komt een extra korting van 10% bovenop de bestaande korting voor Amsterdammers die overstappen op eeuwig durende erfpacht. Het stadsbestuur heeft vandaag ingestemd met deze regeling. Deze extra korting was een grote wens van D66 Amsterdam tijdens de onderhandelingen voor de coalitie begin dit jaar. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig is daarom blij met het besluit: “Amsterdammers krijgen nu een veel betere deal als zij overstappen. De extra overstapkorting voor Amsterdammers kan oplopen tot meer dan €10.000, dat is een groot bedrag.”

Korting
De extra korting geldt voor alle Amsterdammers met een woning op erfpacht die voor 2020 overstappen naar het eeuwig durend stelsel. Met de huiseigenaren die al een overstapregeling hebben getroffen voordat dit besluit genomen is, wordt later nog een verrekening gedaan. Reinier van Dantzig: “Het eeuwig durend stelsel biedt huizenbezitters een duidelijk en transparant systeem. Deze fikse korting maakt het nog aantrekkelijker voor Amsterdammers om over te stappen.”

Erfpacht
In de afgelopen periode is het voortdurende erfpachtsysteem, waarbij de gemeente iedere 50 jaar opnieuw de grondprijs in rekening bracht bij huiseigenaren, omgezet in eeuwigdurende erfpacht. Mensen met een bestaand erfpachtcontract kunnen besluiten over te stappen op het nieuwe systeem. Dat is een stevige verbetering ten opzichte van het oude systeem: er is voor huiseigenaren namelijk zekerheid over de toekomstige canon wanneer het tijdvak afloopt. Van Dantzig: “Het nog nieuwe systeem moet helder en transparant zijn voor Amsterdammers. D66 zal er bovenop blijven zitten om het te verbeteren waar nodig, maar voor nu zijn we erg tevreden met het besluit van het stadsbestuur.”