Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2020

Fietsenstallingen toegankelijk voor iedereen

Iedereen moet zijn fiets kunnen stallen, ook mensen met een fysieke beperking. Helaas constateert raadslid Jan-Bert Vroege dat er nog steeds fietsenstallingen worden gebouwd waarbij dit niet het geval is. ‘‘We streven in Amsterdam naar een inclusieve stad, daar hoort bij dat iedereen toegang moet hebben tot publieke voorzieningen. Ook met een aangepaste fiets’’

Op het Beursplein is er een splinternieuwe fietsenstalling gebouwd. Deze stalling zorgt ervoor dat het plein en de omliggende straten niet meer vol staan met fietsen. Ondanks dat de stalling er mooi uitziet, trokken bewoners bij D66 aan de bel. De stalling is niet toegankelijk voor mindervaliden. Raadslid Jan-Bert Vroege heeft hier gehoor aan gegeven en wil dat er vaste criteria komen bij de aanleg van nieuwe stallingen. Zo kan er niet bij de aanleg van een fietsenstalling het belang van mindervaliden vervallen.

Het stadsbestuur onderkent het toegankelijkheidsprobleem dat nu in grotere mate speelt sinds steeds meer fietsenstallingen ondergronds gebouwd worden. Er zijn naast het Beursplein meer fietsenstallingen matig tot slecht toegankelijk voor mindervalide mensen. Het stadsbestuur geeft aan dat concrete criteria en ontwerpeisen voor de toegankelijkheid van stallingen in overleg met stakeholders zullen worden opgesteld en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd zullen worden. D66 zal er op toezien dat de stem van de mindervalide in de raad niet vergeten wordt.

‘’Fietsen is gezond, duurzaam en goedkoop! In het kader van een inclusieve stad vind ik dat iedereen toegang moet hebben tot de fiets. Ook als je mindervalide bent!’’, aldus raadslid Jan-Bert Vroege.

Klik hier voor een overzicht van de vragen die raadslid Jan-Bert Vroege stelde aan het college van B&W.