Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 juli 2021

Flexibel bouwen in strijd tegen de woningnood

De Rabobank heeft aangekondigd de komende tien jaar ruim twaalfduizend (tijdelijke) midden huur woningen te gaan bouwen verspreid over heel Nederland. De woningen kunnen volgens de bank snel worden opgeleverd op locaties met een tijdelijke vergunning en kunnen na afloop van de vergunning worden verplaatst. Raadslid Ilana Rooderkerk: “De planning en bouw van reguliere woningen is nog altijd een zeer tijdrovend proces, Amsterdam moet nu gaan inzetten op alternatieve vormen van woningbouw om de immense woningnood enigszins het hoofd te kunnen bieden’’

Snel meer middenhuur met flexibel bouwen
De stijgende bouwkosten, grondprijzen en tekorten aan voldoende personeel en materiaal hebben ervoor gezorgd dat de bouw van middenhuur woningen al jarenlang achterloopt op de bouwambities van het college. De Rabobank denkt met nieuwe bouwtechnieken als flexibel en modulair bouwen op de korte termijn snel meer woningen te kunnen realiseren. Raadslid Ilana Rooderkerk: “Amsterdam dreigt met de huidige sociaal-demografische trends de van oudsher sterke middenklasse te gaan verliezen, terwijl juist deze groep zorgt voor het economisch succes van de stad’’

Betaalbaar wonen en financiële weerbaarheid versterken        
Banken spelen traditioneel gezien de rol als financierder op de woningmarkt. Banken voorzien ontwikkelaars van kapitaal en stellen enkel eisen op gebied van rendement en de te lopen risico’s. Het plan van de Rabobank om zelf als projectontwikkelaar aan de slag te gaan is een trendbreuk in de huidige markt, door als bank een actievere rol te gaan spelen op het gebied van betaalbaar wonen. Raadslid Ilana Rooderkerk: “Amsterdamse huurders geven gemiddeld 40.5% van hun besteedbaar inkomen uit aan huur, met dergelijke percentages is het voor veel huurders onmogelijk om financieel een buffer te kunnen opbouwen en dit heeft voor deze huurders op termijn grote financiële gevolgen’’. Rooderkerk stelt namens D66 schriftelijke vragen aan het college.