Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2020

Geld voor de bibliotheek van de toekomst

Er komt geld beschikbaar om de bibliotheken van Amsterdam toekomstbestendig te maken. ‘‘We zijn blij dat we nog de middelen hebben gevonden om de bezuinigingen terug te draaien. Het zijn zware tijden waar we in leven en met dit bedrag kunnen buurtbibliotheken een bredere sociale functie krijgen door zich te transformeren en te verbreden.’’ Aldus D66-raadslid Marijn Bosman.

Bezuinigingen door corona       
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de stadsschatkist een flink dreun heeft opgelopen. De inkomsten van de stad zijn met vele honderden miljoenen teruggelopen. Onder andere door het wegvallen van inkomsten uit de toeristenbelasting en parkeerinkomsten. ‘‘We zijn gedwongen om flinke bezuinigingen door te voeren en dat brengt ons tot moeilijke keuzes, maar de coalitie heeft wel de middelen gevonden om de geplande bezuinigingen op de OBA terug te draaien en daar zijn we blij mee,’’ aldus D66-raadslid Marijn Bosman. De grote stadsbibliotheek OBA Next op de ZuidAs gaat door, maar wordt iets later gebouwd, waardoor geld vrijkomt om de huidige bibliotheken te financieren. De coalitiefracties dienen hiertoe een amendement in op de stadsbegroting.

Transformeren richting de toekomst
D66 ziet met de organisatie van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) ook dat de functie van de  bibliotheek aan het veranderen is. Het aantal uitgeleende boeken daalt, terwijl het bezoek aan de bibliotheken juist toeneemt. ‘‘We willen dat de bieb kan meebewegen met de tijd. Naast dat het nog steeds een plek is waar Amsterdammers een unieke gelegenheid krijgen om in boeken te neuzen en te lezen, verbreedt de functie van de bieb ook naar de organisatie van activiteiten en tentoonstellingen,’’ aldus Marijn Bosman. De financiële middelen voor de OBA geven de OBA een kans om zich te transformeren richting de toekomst. Daarbij zal het stadsbestuur met de OBA kijken naar het koppelen van maatschappelijke functies, zoals buurthuizen of culturele instellingen.