Steun ons en help Nederland vooruit

GroenLinks, D66, PvdA en SP presenteren coalitieakkoord

Beste Amsterdammers,

We kunnen aan de slag. Met gepaste trots heeft de nieuwe coalitie vandaag het akkoord gepresenteerd. Het akkoord is hyper ambitieus en dat is nodig. Amsterdam groeit als kool en dat betekent dat er nu keuzes moeten worden gemaakt: we kunnen nu bepalen welke kant de stad op gaat. Ik ben daarom blij dat dit akkoord meer is dan de bundeling van een set afspraken tussen vier partijen, dit akkoord is gebaseerd op een gezamenlijke visie voor de komende acht jaar. Dat heeft ons in staat gesteld om een duidelijke koers uit te stippelen waarin we de grote uitdagingen voor de stad aanpakken.

Klimaat

Een van de meest urgente thema’s van dit moment is duurzaamheid. Wij zijn de eerste generatie politici die te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering en de laatste die er iets aan kan doen. Ik ben daarom trots dat we het groenste Amsterdamse coalitieakkoord ooit hebben gesloten. Met 150 miljoen voegen we daad bij woord en verlossen we de stad van het aardgas. En dat is slechts een voorbeeld uit een duurzaamheidsparagraaf waarmee we grote stappen gaan zetten.

Kansengelijkheid

Ieder kind verdient de beste kansen om zich te ontwikkelen. Onze ambitie voor kansengelijkheid is dan ook groot. Er gaat extra geld naar onderwijs. Er wordt geïnvesteerd in een stad waar een leven lang leren normaal is: we breiden de MBO-agenda uit en met opleidings- en omscholingshuizen zorgen we ervoor dat ook oudere Amsterdammers hun talenten kunnen benutten. We investeren sterk in jongerenwerk en bieden zo ieder kind de kans die hij of zij verdient.

Woningmarkt

Ik ben ook blij en trots op de afspraken die we hebben gemaakt op het gebied van de woningmarkt. Met de coalitiepartijen zijn we tot een nieuw woonbeleid gekomen. Een woonbeleid waarin grote bouwplannen staan en eindelijk aandacht is voor de positie van middeninkomens. Voor hen wordt niet alleen veel gebouwd, ze mogen straks ook huren in corporatiewoningen in de bestaande stad. Deze groep heeft het op de woningmarkt al lang het moeilijkst, en ik ben daarom blij dat voor deze groep de meeste woningen vrijkomen. Zo voorkomen we dat Amsterdam een stad wordt van arm en rijk met niets ertussenin.

Kortom, het is een zeer ambitieus akkoord. Onze plannen voor de stad zijn groots. Deze vier partijen laten zich in dit akkoord van hun beste kant zien. De plannen die wij hebben kosten tijd en energie, en het zal niet van vandaag op morgen zijn uitgevoerd. Er is werk aan de winkel en ik heb, samen met mijn coalitiepartners, ontzettend veel zin om te beginnen.

We kunnen aan de slag.

Reinier van Dantzig

COALITIEAKKOORD – Een nieuwe lente en een nieuw geluid

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018