Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 oktober 2019

Kinderrechtenscan unaniem aangenomen

De gemeenteraad heeft gisteren unaniem ingestemd met de invoering van een kinderrechtenscan. Het voorstel van onder andere Alexander Hammelburg heeft de volledige steun van de raad. Met de scan wordt nagegaan of mensenrechten wel voldoende zijn geïmplementeerd in Amsterdam. Indien niet, dan moet daar direct actie op worden ondernomen. Hammelburg: “Ik ben zeer blij met de steun voor dit voorstel. In Amsterdam hebben kinderen het goed, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Elke overtreding, of lakse naleving is er een te veel. Daar moeten we scherp op blijven.”

Kwetsbare kinderen
Hammelburg stelt onder andere voor om in de scan aandacht te geven aan groepen die extra kwetsbaar zijn zoals LHBTI-kinderen, kinderen die op de vlucht zijn en kinderen die in armoede leven. Nadat de scan is uitgevoerd, wordt er een actieplan opgesteld en gepresenteerd op de Internationale Dag voor de Mensenrechten. Hammelburg: “Het is broodnodig om structurele aandacht te hebben voor kinderen en de rechten die zij hebben. Amsterdam moet hierin een voortrekkersrol nemen en de rest van de wereld het belang tonen van kinderrechten.”

Ook andere mensenrechten onder de aandacht
Het initiatief voor een kinderrechtenscan zou de eerste zijn van een jaarlijkse mensenrechtenscan die ieder jaar in het kader staat van een ander internationaal mensenrechtenverdrag. Hammelburg: “Als het aan D66 ligt, wordt het een Amsterdamse traditie om structureel aandacht te hebben voor de mensenrechten van Amsterdammers. Ieder jaar op 10 december kan de gemeente een nieuw actieplan lanceren om specifieke rechten te verbeteren.”

Meerdere indieners
Het initiatief voor het voorstel kwam van Alexander Hammelburg, maar had meerdere indieners: Roosma (GroenLinks), La Rose (PvdA), Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) en  Simons (Bij1) steunden dit voorstel al vanaf het begin .