Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juli 2019

Kleinschalige (buurt)-evenementen krijgen korting

De coalitie draait de legesverhoging voor kleinschalige (buurt-)evenementen terug, maar komt ook met een evaluatie van het evenementenbeleid later dit jaar. De verhoging van leges voor festivals staat in de Voorjaarsnota van Amsterdam. In een voorstel van GroenLinks, D66, PvdA en SP vragen zij het stadsbestuur kleinschalige, niet commerciële evenementen vrij te stellen van leges. GroenLinks raadslid Zeeger Ernsting: “Kleinschalige evenementen, zoals de open dag van de Dierenambulance of een buurtfeest, worden onevenredig geraakt door de verhoging van de leges, wij willen hen daarom vrijstellen van de kosten voor een vergunning.” De vrijstelling van leges voor dit soort kleine festivals moet opgehoest worden door de grote festivals.

Dubbelingen schrappen
Daar tegenover staat dat de coalitie alle dubbelingen in de vergunningverlening wil schrappen. Dit zal de bureaucratische lastendruk voor met name de grote festivals verminderen. Zo doet de gemeente bijvoorbeeld eigen groenonderzoek en moet de organisator ook voor de vergunningverlening een onafhankelijk groenonderzoek inleveren bij het gemeenteloket, en tot slot voor een omgevingsvergunning bij de provincie eenzelfde soort groenonderzoek. D66-raadslid Marijn Bosman: “Een aantal jaar geleden hoefde een organisator alleen nog maar de vuilophaal te bellen, maar nu zijn we doorgeschoten in het papierwerk. Volgens mij kan de vergunningverlening een stuk slimmer en de bureaucratische rompslomp omlaag.”

Bewonersbrieven
Daarnaast wil de coalitie dat het stadsbestuur in de toekomst meer acties bundelt per evenementenlocatie. Het versturen van bewonersbrieven is een goed voorbeeld van een vereiste die beter per locatie in plaats van per festival kan worden georganiseerd. Een enkele brief en festivalagenda van één afzender geeft bovendien duidelijkheid aan bewoners.  Dennis Boutkan (PvdA): “Omwonenden kunnen beter eenduidige informatie krijgen, zodat men weet wat er op een locatie gaat gebeuren en bewoners ook in overleg kunnen met het stadsdeel. Dat gaan we doen door per locatie in plaats van per evenement de brieven te sturen.”

Meerjarige vergunningen
De laatste aanpassing is de mogelijkheid voor het ontwikkelen van meerjarige vergunningen op basis van heldere criteria, waarbij goed presterende evenementen ook worden beloond. De vergunning wordt dan jaarlijks geëvalueerd, maar het voorkomt een kostbare en langdurige vergunningprocedure die elk jaar voor hetzelfde evenement doorlopen moet worden.

Nicole Temmink (SP): “Via dit voorstel kunnen we kleinschalige evenementen ontzien van een stijging van de prijzen voor vergunningen. Zo zadel je buurtbewoners en sympathieke kleine evenementen niet op met hoge kosten om bijvoorbeeld iets in de buurt te organiseren.”