Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juni 2016

Laat startups meepraten over klimaatbeleid

Zonnepanelen delen met de buurt, een slimme meter voor een Vereniging van Eigenaren waardoor ze samen zonne-energie kunnen opwekken, of een warmtepomp op een kantoor: het zijn allemaal slimme ideeën die Amsterdam nog duurzamer maken én bedacht door startups. Een stad als Amsterdam met ferme duurzame doelstellingen kan zich niet veroorloven die kleine spelers uit de sluiten. D66 wil dat nieuwe, duurzame bedrijven ook aan tafel kunnen schuiven bij de Klimaatraad: de adviesraad van partners van de gemeente als het gaat om het Amsterdams duurzaamheidsbeleid die in 2008 werd opgericht. D66-raadslid Marijn Bosman dient hiertoe een initiatiefvoorstel in. Bosman: “Het is een soort VN Veiligheidsraad waar de vaste spelers het voor het zeggen hebben, zoals Nuon, Alliander, de Rabobank en de VU. D66 wil dat startups ook kunnen meepraten. Innovatieve ondernemers staan te trappelen om Amsterdam nog slimmer en duurzamer te maken.”

Ook startups in de Klimaatraad

Een voorbeeld van het belang van zo’n kleine speler aan tafel, is volgens D66 dat veel duurzame technologie nu niet is toegestaan. Vaak komt dit door oude regelgeving die lastig is aan te kaarten als je niet in de Klimaatraad zit. Bosman: “Neem het initiatief dat op metrostations in Amsterdam zonnepanelen voor bewoners wil plaatsen, waardoor zonnestroom ook voor mensen zonder een eigen dak of met een kleine portemonnee toegankelijk wordt. Dat is een geweldig idee, maar door oude regelgeving moesten zij hier drie jaar voor leuren. Het zijn deze nieuwe spelers die nu geen stem in de Klimaatraad hebben, maar die we wel keihard nodig hebben.”

Nieuwe werkwijze

Los van nieuwe deelnemers, stelt D66 ook voor de werkwijze van de Klimaatraad te veranderen. Net zoals de London Climate Change Partnership (LCCP) moet de nieuwe Amsterdamse Klimaatraad wat D66 betreft actief behoeften in de stad in kaart gaan brengen en zelf met duurzame oplossingen komen. Bosman: “Niemand, behalve de wethouder, gaat nu na de Klimaatraad naar huis met een actielijstje. Bij de nieuwe Klimaatraad gaat iedereen naar huis met acties. En de partners krijgen daar ook iets voor terug: gezamenlijke plannen leiden tot gezamenlijke investeringen. De LCCP doet nu bijvoorbeeld onderzoek naar energiearmoede en gezondheidseffecten van vieze lucht. Vervolgens worden de best practices gedeeld, geschat welke middelen nodig zijn en onderhandeld wie welke investeringen op zich neemt.”