Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2015

Lerarenagenda in Amsterdam geeft scholen en leraren weer ruimte

Vandaag heeft de hele Amsterdamse gemeenteraad voor de lerarenagenda van D66-wethouder Kukenheim gestemd. Leraren kunnen nu een beurs aanvragen om te investeren in hun eigen ontwikkeling en kiezen waar ze dit aan besteden. Ook scholen kiezen met deze beurs zelf waar ze tijd en aandacht aan willen geven, zoals meedoen aan Stichting Leerkracht. Jan Paternotte, fractievoorzitter D66 Amsterdam, is blij dat er eindelijk ruimte komt voor de leraren en scholen om zelf te bepalen waar verbetering nodig is. “Lange tijd is er op het stadhuis bepaald wat er in de klas moet gebeuren. Maar leraren en scholen weten dat het beste, daar moeten we ze op vertrouwen.” 

Lerarenbeurs

De beurzen zijn dit jaar beschikbaar gesteld als onderdeel van de ruim 160 miljoen die Amsterdam de komende vier jaar extra in het onderwijs investeert. Het is voor het eerst dat de gemeente zo diep in de buidel tast voor het Amsterdamse onderwijs. Paternotte: “D66 laat hiermee zien niet alleen in naam de onderwijspartij te zijn maar ook echt geld te investeren in het onderwijs dat in het klaslokaal en bij de leraar zelf terecht komt. En dat is maar goed ook want een leven lang leren geldt ook voor leraren. Veel scholen werken tegenwoordig met iPads of ze zijn tweetalig. Nu kunnen leraren zelf kunnen kiezen waar ze zich verder in willen ontwikkelen. Alles is mogelijk”.

Scholenbeurs

Nu scholen aan de slag gaan met het kiezen van verbetertrajecten wil D66 er zeker van zijn dat ook de leraren en ouders inspraak hebben in de inzet van de scholenbeurs. Paternotte: “Leraren staan voor de klas, ouders kennen hun kinderen écht. Zij zien en horen dus als geen ander waar behoefte aan verbetering is. Laat hen ook meebeslissen over de inzet van de scholenbeurs”. Vandaag werd een motie van de drie coalitiepartijen aangenomen die ervoor moet zorgen dat medezeggenschapsraden bij de aanvragen voor een scholenbeurs worden meegenomen.

Hier kun je meer informatie vinden over de lerarenagenda, de scholen – en lerarenbeurs.