Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 december 2020

Maak Amsterdamse pleinen en stegen groener!     

D66 wil de Amsterdamse pleinen en stegen groener maken. Daartoe heeft raadslid Ilana Rooderkerk twee voorstellen met succes ingediend bij de gemeenteraad. ‘‘Een leefbare stad is een groene stad. Mensen zijn gelukkiger en gezonder in een groene omgeving en er zijn wel 40 pleinen en 200 stegen in Amsterdam waar aan groenvoorziening nog een hoop te winnen valt. Daar willen we verandering in brengen!’’

Groene pleinen
Er zijn volgens de groenkaart van de Universiteit Wageningen wel 40 pleinen in Amsterdam die het potentieel hebben om goed vergroend te worden.[1] In totaal kan er volgens het onderzoek voor maar liefst zes voetbalvelden aan extra groen bij! Die moeten we benutten. Er is vaak discussie over de tegenstrijdigheid van meer bouwen en groen. Maar volgens Rooderkerk kunnen bouwen en groen goed hand in hand gaan. ‘‘Dit voorstel zorgt ervoor dat de gemeente onderzoek gaat doen naar de versteende plekken die aangewezen zijn als groenpotentieel door de Universiteit Wageningen. Het zou fantastisch zijn als deze plekken toegevoegd kunnen worden aan de Groenvisie 2020-2050 om zo bij te dragen aan een gezondere en leefbare stad.’’

Groene stegen
Daarbij bezit Amsterdam meer dan 200 stegen die veelal liggen in sterk versteende gebieden met weinig groen. Om ook die gebieden mee te laten profiteren van een groenere stad dienen de raadsleden Ilana Rooderkerk en Hülya Kat nog een voorstel in om deze stegen bij de herinrichting te vergroenen. Raadslid Hülya Kat: ‘‘De stegen hebben een rijke geschiedenis tot soms wel 1000 jaar terug. Bij de herinrichting zal aandacht besteed worden aan historische educatie en vergroening.’’ Raadslid Ilana Rooderkerk: ‘‘De stegen van Amsterdam hebben een grote waarde in het klimaatbestendig maken van onze binnenstad. Daarbij helpt het in de strijd tegen zomerhitte, wateroverlast en fijnstof en wordt er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan hun lange geschiedenis’’.

Beide voorstellen zijn aangenomen door de gemeenteraad.

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/minstens-40-amsterdamse-pleinen-geschikt-voor-nieuwe-postzegelparken~b3121f41/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free