Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juli 2019

Maak gemeentelijke panden toegankelijk voor iedereen

Amsterdam toegankelijk voor iedereen. Een mooi streven maar momenteel zijn niet eens alle gemeentelijke panden toegankelijk voor alle mensen. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen te vaak niet naar binnen. D66 wil dat de gemeente kritisch kijkt naar de toegankelijkheid van de eigen panden en komt daarom met een voorstel. In dit voorstel worden alle gemeentelijke panden met een maatschappelijk functie beoordeeld op toegankelijkheid. D66-raadslid El Ksaihi: “Amsterdam heeft zichzelf verplicht alle grote panden toegankelijk te maken voor iedereen maar heeft weinig oog voor kleine gemeentelijke panden.”

Opmaat naar veranderingen
De beoordeling over toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet vervolgens leiden tot toegankelijkheidsverbeteringen. Zo geeft stadsdeelkantoor West aan toegankelijk te zijn voor mensen op krukken maar wordt er geen informatie verstrekt over rolstoelgebruik. Van stadskantoor Zuidoost is bekend dat de toegangsdeur zwaar en smal is wat toegang voor mensen met een beperking bemoeilijkt. Tegelijkertijd zorgt de maatschappelijke functie van deze panden ervoor dat toegankelijkheid noodzakelijk is. D66-raadslid Vroege: “Deze panden vervullen belangrijke functies en moeten toegankelijk worden voor iedereen ongeacht beperking.”