Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Maak veilige straten tegen straatintimidatie   

Straatintimidatie is nog steeds een groot probleem waar meer dan de helft van alle Amsterdamse vrouwen en 79% van de jonge vrouwen mee te maken krijgt. D66 wil dat veiligheidsproblemen beter in kaart worden gebracht en er geïnvesteerd wordt in fysieke maatregelen. Om dit te bereiken moet Amsterdam ook lid worden van het VN Vrouwen Safe Streets project. Hiermee verplicht de gemeente zich om maatregelen te nemen tegen straatintimidatie. Dit voorstel van D66 en de VVD wordt ingediend bij de raadsvergadering van 10 juli.

D66-raadslid Ilana Rooderkerk: “Met het voorstel moet de gemeente problemen rond veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte in kaart brengen en aanpakken, samen met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf. Dit kan onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en fysieke maatregelen in de openbare ruimte.” VVD-raadslid Marianne Poot: “Door het onderzoeken van politiemeldingen waar straatintimidatie plaatsvindt, het oprichten van focusgroepen en houden van discussies over straatintimidatie, moet duidelijk worden waar er gerichte maatregelen nodig zijn.”

Bewustwording en veilige straten
Het doel van Safe Streets is ervoor te zorgen dat iedereen zich vrij over straat kan bewegen zonder lastiggevallen te worden. Onderdeel van de aanpak is het geven van voorlichting en het nemen van maatregelen op plekken waar veel straatintimidatie voorkomt. Denk aan het intensiveren van de handhaving op bepaalde plaatsen en het aangaan van de dialoog met lokale horecagelegenheden, openbaar vervoerders en andere relevante partijen. Maar ook het verlichten van afgelegen fietspaden en bushaltes en het vergroten van de zichtbaarheid in parken zijn maatregelen die de veiligheid kunnen vergroten.

Safe Streets gemeente
Het Safe Streets project wordt gesteund door het VN Vrouwen Nationaal Comité Nederland en verschillende andere Nederlandse gemeentes. De insteek van Safe Streets gaat verder dan alleen straatintimidatie van vrouwen. Er gaat ook speciale aandacht naar LHBTI-personen en de ongewenste opmerkingen die zij te verduren krijgen. Poot: “Vrouwen én mannen zouden zich altijd en overal veilig moeten voelen op straat.” Rooderkerk: “Door straten veiliger en leefbaarder te maken voor vrouwen, maken we de stad beter voor iedereen”.