Steun ons en help Nederland vooruit

Doneren

Amsterdam is een unieke wereldstad: divers, compact, internationaal en tolerant. Een geweldige stad om in te leven, wonen en werken, ongeacht achtergrond, inkomen of opleidingsniveau. D66 is trots op Amsterdam en is optimistisch over de toekomst van onze stad.

We zullen elke dag blijven werken aan duurzame vooruitgang. Uw steun blijft daarbij hard nodig. Met uw extra bijdrage helpt u het verschil voor onze toekomst te maken.

  • Voor aansprekende activiteiten.
  • Voor een goede opleiding voor onze raadsleden en wethouders.
  • Voor krachtige campagnes.

U kunt uw extra bijdrage overmaken op NL02 RABO 0154 8293 82 ten name van D66 Amsterdam o.v.v. Donatie D66 Amsterdam en uw naam.

De afdeling D66 Amsterdam valt onder de rechtspersoon ‘Vereniging politieke partij D66’ en heeft daarmee de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Hierdoor zijn uw giften onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Periodieke giften

Periodieke giften via een schenkingsovereenkomst zijn zelfs volledig aftrekbaar als zij voldoen aan de voorwaarden. Deze leest u hier. Let op. Sinds 2014 is het niet meer noodzakelijk om de schenkingsovereenkomst via de notaris vast te laten leggen, maar kan dit rechtstreeks via D66 Amsterdam.

Giften boven de €4.500,00 zullen conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de jaarrekening van D66 openbaar worden gemaakt. Aan donaties aan D66 kan geen enkel recht worden ontleend.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018