Steun ons en help Nederland vooruit

Mensenrechten en Veiligheid

De kennisgroep pakt vanuit de invalshoek van de mensenrechten een breed scala aan onderwerpen op. Onderwerpen lopen uiteen van mensenhandel tot mensenrechteneducatie. We staan in contact met het maatschappelijk middenveld, doen interviews en gesprekken met externen en houden nieuws en actualiteiten bij. Verder doen we literatuuronderzoek, putten uit eigen kennis en organiseren mensenrechtenconferenties.

Wij werken projectmatig, waardoor steeds verschillende subgroepen ontstaan. De duur, samenstelling en onderwerpen verschillen per project. De kennisgroep komt elke maand plenair bij elkaar met aansluitend borrel. Hier bespreken wij nieuws en actualiteiten en de voortgang van de verschillende projecten.

Binnen D66 organiseren wij workshops en discussie- of thema-avonden. Dat doen we o.a. tijdens het Stadscongres, AAV, themabijeenkomsten van de stadsdelen en het landelijk congres. Daarnaast organiseren wij 1 à 2 keer per jaar de mensenrechtenconferentie die voor iedereen toegankelijk is.

Actuele situatie

Recent hebben we de volgende vraagstukken opgepakt:

  • Mensenrechteneducatie
  • Uitwerking van het roze stembusakkoord
  • Privacy en de zorg
  • Versterking van de positie van sekswerkers
  • De veiligheidssituatie van Amsterdam.

Deelnemen?

De kennisgroep staat open voor D66’ers die maatschappelijk betrokken zijn en actief willen bijdragen aan een nóg beter Amsterdam waar iedereen in vrijheid van kan genieten. Deelname vergt een flinke tijdsinvestering, betrokkenheid en in elk geval aanwezigheid tijdens de reguliere kennisgroepvergaderingen. De tijdsinvestering fluctueert en is afhankelijk van beschikbaarheid en wat een specifiek project vraagt. Hoeveel ‘veldwerk’ en literatuuronderzoek voor de projecten wordt verricht, wordt naar eigen inzicht bepaald.

Heb je interesse neem dan contact op met Roos Beek via mensenrechten.d66amsterdam@gmail.com.

 

Laatst gewijzigd op 24 januari 2020