Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures en talentencommissie

D66 is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de partij! Heb je interesse, neem dan contact op met de talentencommissie (zie hieronder) of het bestuurslid verantwoordelijk voor talenten.

 

 

Vacatures

Gezocht: Penningmeester D66 Amsterdam

De penningmeester houdt zich binnen het bestuur van D66 Amsterdam bezig met de financiële huishouding van de afdeling en is het financiële geweten van het afdelingsbestuur. Hij/zij vertaalt het beleid van het bestuur naar de jaarlijkse begroting en bewaakt de door het bestuur geformuleerde (financiële) prioriteiten. Hij/zij legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde financiële beleid aan de Algemene Afdelingsvergadering.

Naast het bijhouden van de financiële administratie is het beoordelen of activiteiten of evenementen in de jaarbegroting passen een belangrijke taak. De penningmeester ziet er verder op toe dat activiteiten, evenementen en campagnes een gedegen financiële onderbouwing hebben, monitort deze activiteiten, en stuurt daar waar nodig is bij.
De penningmeester heeft een spilfunctie als afdelingspenningmeester naar diverse andere belanghebbenden, zoals de deelafdelingen, de fractie, de regio, het Landelijk Bureau en andere afdelingen, waaronder de G4/G7.

Overige taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:
• Het beheren van de geldmiddelen van de afdeling;
• Het opstellen van de jaarrekening en een financieel jaarverslag;
• Het uitvoeren van de afdrachtsregeling voor politiek vertegenwoordigers die is vastgesteld door de AAV;
• Liaison zijn voor en van de deelafdelingsbesturen.

Vereiste ervaring, kunde en kennis:
• Het hebben van affiniteit met financiën en het voeren van een financiële administratie; (onder andere het opstellen van een begroting, een balans, en winst & verlies rekening)
• In staat zijn het beleid/prioriteiten van het bestuur om te zetten in een begroting of financieel plan;
• Op strategisch (financieel) niveau kunnen denken en handelen;
• Het kunnen doorgronden van de consequenties van financiële voorstellen.

Het competentieprofiel:
• Professioneel kritisch zijn ten opzichte van (verwachte) inkomsten & uitgaven;
• Gedisciplineerd en oog voor detail;
• Een teamspeler en tegelijkertijd in staat om tegen de heersende mening in te gaan.

Overleg/vergaderstructuren en frequenties (indicatief):
Eén keer in de 3 weken bestuursvergadering
• 3 à 4 Algemene Afdelingsvergaderingen (AAV’s)
• Het bijwonen van activiteiten en evenementen zoals bijvoorbeeld ledenborrels, D-cafés, Nieuwjaarsreceptie, Stadscongres & campagne-activiteiten

Inschatting van het aantal benodigde uren voor het uitoefenen van de functie: 10 uur per week

Voor meer informatie kan je contact opnemen de huidige penningmeester: penningmeester@d66amsterdam.nl

Vacature Ledencoördinator

Het bestuur zoekt een coördinator ledenbinding/-werving. In deze functie werk je intensief samen met de vice voorzitter organisatie. Het is een leuke functie waarbij je veel mensen kan leren kennen en heel belangrijk bent voor alle geledingen van de vereniging. De coördinator Ledenbinding/-werving beschikt over een actieve, resultaatgerichte en ondernemende instelling. Hij/zij heeft het vermogen zijn/haar daadkracht te gebruiken ten voordele van D66. 

De coördinator Ledenbinding/-werving neemt de verantwoordelijkheid voor het behoud en de aanwinst van (nieuwe) leden. De coördinator ledenbinding/-werving stimuleert en (mede)organiseert activiteiten om leden te werven en te behouden. Hij/zij zoekt de samenwerking met andere bestuursleden en zal vooral samenwerken met de bestuursleden van Talentontwikkeling & Opleiding, de politiek secretaris en het bestuurslid campagne & communicatie. 

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden 

 • Analyseert ledenmutaties, deelt trends met evenknieën en onderneemt innovatieve initiatieven om de ledenwerving- en binding te beïnvloeden; 
 • Handelt proactief door (nieuwe) leden te betrekken bij de partij; 
 • Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling, bestuur en haar commissies; 
 • Aanjager van nieuwe initiatieven en processen voor ledenbinding/-werving; 
 • Monitort maatschappelijke ontwikkelingen en herkent kansen in relatie tot het werven en binden van leden; 
 • Weet het bestuur, de fractie, de deelafdelingen en de kennisgroepen te enthousiasmeren om nieuwe leden te betrekken bij de afdeling; 
 • Weet de uitstroom van leden te beperken door bijvoorbeeld opzeggers na te bellen; 
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen. 
 • Waarborgt een breed palet aan activiteiten en komt op deze manier tegemoet aan de diversiteit in interessegebieden onder de leden; 
 • Helpt de drempels te verlagen om lid of actief te worden. 

Lijkt het je leuk om je hiervoor in te zetten?  Stuur dan een mail aan Anneke Ensink: organisatie@d66amsterdam.nl.

Medewerkers gezocht voor De Nieuwe Olifant

Op de afgelopen ledenvergadering van D66 Amsterdam is door de leden ingestemd met de uitgave van De Nieuwe Olifant: het nieuwe digitale magazine van D66 Amsterdam. Het biedt een podium aan ideeën, reportages en opinies. Een hulpmiddel om het debat en de meningsvorming binnen de vereniging te stimuleren en te faciliteren om zo een politieke koers op langere termijn te ontwikkelen.

De Nieuwe Olifant is kritisch, prikkelend, een beetje stout en met gevoel voor humor. Een autonoom blad voor leden van D66 Amsterdam en voor ieder ander die geïnteresseerd is in D66 Amsterdam. Het blad richt zich op Amsterdamse vraagstukken. Ook vraagstukken, die impact hebben op de stad, maar spelen in de provincie Noord-Holland, Nederland of Europa, behoren daartoe.

Elk nummer is gewijd aan een actueel thema behandeld dat wordt belicht vanuit het heden, het verleden en de toekomst. Dit alles wordt behandeld in pakkende artikelen, interviews en vaste rubrieken en gevisualiseerd met behulp van aansprekende foto’s, prikkelende cartoons en links naar bewegend beeld. De inbreng van leden en niet leden is van groot belang.

Voor het maken van dit magazine zoeken wij de volgende enthousiaste redactieleden:

 • Hoofdredacteur
 • Eindredacteur
 • Inhoudelijke redactieleden
 • Ondersteunende redactieleden (secretaris, jurist, fondsenwerver/marketeer, art director)

Nadere omschrijvingen van de functieprofielen en de gewenste competenties vind je Functieomschrijvingen De Nieuwe Olifant.

Wie zich kandidaat wil stellen of behoefte heeft aan meer informatie kan contact opnemen met Quirijn Bongaerts, Peter Jasperse of Sandra de Vries.

Gezocht: Campagne-team

Na drie verkiezingen kort na elkaar, is het nu weer even wennen aan een jaar zonder verkiezingen. Maar juist nu is er alle ruimte om als D66 de stad in te gaan, onze betrokkenheid te tonen, onze standpunten uit te (blijven) dragen en te luisteren naar wat er nu écht speelt bij Amsterdammers.  

Het bestuur zoekt D66 enthousiastelingen die willen helpen om het D66-geluid te laten horen in de stad. Er zal een klein team worden samengebracht die campagnes gaat bedenken, organiseren en uiteindelijk deze campagnes ook gaat uitvoeren samen met de vele vrijwilligers in de stad en stadsdelen. Zowel in verkiezingstijd als daar tussenin. Het doel is zowel het organiseren van acties voor nieuwe doelgroepen en rond actuele thema’s, als coördinatie met de (deel)afdeling(en) en lokale fracties. De komende twee jaar zullen we ons richten op 3 campagnes:

 • Mid-term campagne (april-juli 2019)
 • Tweede-kamer verkiezingen 2020
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2021

De eerste campagne, de mid-term campagne, komt er dus al snel aan en het campagne-team zal daarom een snelle start hebben in maart. Heb jij ideeën over hoe we onze standpunten het beste onder de aandacht kunnen brengen, of hou je ervan om samen met een team te knallen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar campagne@d66amsterdam.nl

Lid Communicatie werkgroep Kansengelijkheid D66 Amsterdam

De werkgroep Kansengelijkheid is op zoek naar nieuwe leden (zie vacature hierboven) en in het bijzonder naar een lid Communicatie.

Heb jij affiniteit met communicatie en wil je de communicatietaken voor de werkgroep Kansengelijkheid op je nemen? Neem dan contact op Kadère Konté, voorzitter van de werkgroep, via kansengelijkheid@d66amsterdam.nl.

Algemeen bestuurslid D66 Amsterdam Centrum

Wil jij bouwen aan je netwerk binnen D66 Amsterdam (Centrum) en vind je het leuk om te besturen? Dan zoeken we jou! Stel je kandidaat als algemeen bestuurslid voor stadsdeel Centrum! Als vijfkoppig bestuur draag je daarnaast ook bij aan het organiseren van lokale activiteiten van D66 in het stadsdeel.

Bekijk de volledige vacaturetekst hier.

Permanente talentencommissie

De Permanente talentencommissie (PTC) bevordert voor D66 de afstemming tussen vraag naar en aanbod van talentvolle leden. Dit wordt binnen Amsterdam en de directe omgeving gedaan voor zowel de politiek als de vereniging. Ook zoekt de PTC naar D66’ers die geschikt zijn voor functies in het maatschappelijke middenveld.

De PTC wil een verzamelpunt zijn van leden die actief (willen) worden. Binnen de vereniging zoeken ze dan ook actief naar mogelijkheden om kansen voor talentvolle leden te creëren. De toevoeging ‘permanent’ duidt erop dat de commissie voortdurend bezig is om D66-leden te scouten die actief willen worden en capabel zijn. De PTC begeleidt hen ook eventueel daarbij.

Ben je lid en wil je actief worden? Neem dan contact op met Mascha Ten Bruggencate, voorzitter van de PTC.

De permanente talentencommissie bestaat uit:
– Mascha ten Bruggencate, voorzitter PTC, Dagelijks bestuurder voor D66 in Stadsdeel Centrum
– Harmen Zegers, voorzitter Masterclass
– Patrick Sonneveldt, voorzitter Alumnivereniging D66 Landelijk
– Raymond ten Haeften, voorzitter Regio Noord Holland

D66 Amsterdam op LinkedIn

Met 3.300 leden is D66 Amsterdam de grootste afdeling van Nederland. We zitten in het bestuur van de stad, hebben bestuurders in zeven stadsdelen, en stadsdeelcommissieleden in 22 gebieden. We hebben de D66 Masterclass, kennisgroepen, D-Loquentia, et cetera. Kortom, we zijn een levendige vereniging waar veel gebeurd en altijd behoefte is aan mensen die zich willen inzetten voor de partij. Maar we hebben te weinig inzicht in het potentieel van onze leden. We weten wel dat er ongelooflijk veel talent in ons ledenbestand zit. Maar via onze ledenlijst kunnen we niet zien welke expertises onze leden hebben. Als we een D66 Amsterdam community op LinkedIn opbouwen, hebben we dat wel. Leden kunnen dan ook onderling veel makkelijker contact met elkaar leggen. Lees meer >

Laatst gewijzigd op 10 maart 2020