Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures en talentencommissie

D66 is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de partij! Heb je interesse, neem dan contact op met de talentencommissie (zie hieronder) of het bestuurslid verantwoordelijk voor talenten.

Vacatures

Gezocht: D66-leden die Facebook, Instagram en Twitter op hun duimpje kennen

Zit jij veel op de social media, maar ben je klaar met het nepnieuws en de extreme meningen? Zou jij graag meehelpen om een tegengeluid te laten horen? We zoeken D66-leden die het leuk vinden om naast hun eigen berichten zo nu en dan ook bericht voor D66 Amsterdam online te zetten.

Als social campaigner wordt je onderdeel van een klein team dat, samen met de bestuursleden Campagne en Communicatie, verantwoordelijk zal zijn voor de communicatie naar zowel de eigen D66-leden als naar al onze volgers online. Richting de aankomende Tweede Kamerverkiezingen zal je een essentieel onderdeel zijn van ons campagneteam, zeker nu we in een 1,5 meter maatschappij leven.

Obama en Macron hebben hun verkiezingen gewonnen door flink in te zetten op de social media. Wij gaan dat ook doen. Geïnteresseerd? Mail ons!

D66 Amsterdam Nieuw-West zoekt: Secretaris en penningmeester

D66 Amsterdam is op zoek naar twee bestuursleden voor de deelafdeling D66 Nieuw-West, een secretaris en een penningmeester. Samen met de voorzitter Nazmi Türkkol en een algemeen bestuurslid Renée de Zwart maken we concrete plannen en voeren we die uit samen met andere actieve leden. Voor een beschrijving, zie onderstaand.

Secretaris

De secretaris van het afdelingsbestuur van D66 Nieuw-West wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering van D66 Nieuw-West voor een termijn van drie jaar. Daarna is herverkiezing mogelijk. Het huidige bestuurlijke stelsel van Amsterdam vraag van de secretaris een actieve samenwerking met de secretarissen van de andere afdelingsbesturen van D66 in Amsterdam.

De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. De secretaris zorgt ervoor dat de besluitvorming conform de Statuten en Het Huishoudelijk Reglement verloopt en is daarvoor het aanspreekpunt voor de leden en bestuurders. De secretaris houdt zich bezig met de organisatie van het bestuur en de afdeling, is de spil van de interne communicatie binnen de afdeling. Hij of zij stelt de agenda op, verstuurt deze en verzorgt de verslagen van de ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. De secretaris bewaakt het stemrecht tijdens de vergaderingen en legt de genomen besluiten vast. Tenslotte archiveert de secretaris de stukken herkenbaar en traceerbaar.

Penningmeester

De penningmeester van het afdelingsbestuur van D66 Nieuw-West wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering van D66 Nieuw- West voor een termijn van drie jaar. Daarna is herverkiezing mogelijk.

De penningmeester is het ‘financiële geweten’ van het bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van het bestuur en beheert de geldmiddelen van de afdeling. Hij of zij houdt de financiële administratie bij, stelt de jaarbegroting en de financiële eindrapportage op van de deelafdeling. Naast het bijhouden van de financiële administratie van de afdeling bewaakt de penningmeester de financiële uitgaven aan evenementen en campagne-activiteiten en stuurt bij waar dat nodig is.

Tenslotte draagt de penningmeester zorg voor de afdrachtsregeling van de politiek vertegenwoordigers zoals die is vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Heb je belangstelling voor een functie in het bestuur van D66 Amsterdam Nieuw-West, neem dan contact op met het bestuur van Nieuw-West.

Medewerkers gezocht voor De Nieuwe Olifant

Op de afgelopen ledenvergadering van D66 Amsterdam is door de leden ingestemd met de uitgave van De Nieuwe Olifant: het nieuwe digitale magazine van D66 Amsterdam. Het biedt een podium aan ideeën, reportages en opinies. Een hulpmiddel om het debat en de meningsvorming binnen de vereniging te stimuleren en te faciliteren om zo een politieke koers op langere termijn te ontwikkelen.

De Nieuwe Olifant is kritisch, prikkelend, een beetje stout en met gevoel voor humor. Een autonoom blad voor leden van D66 Amsterdam en voor ieder ander die geïnteresseerd is in D66 Amsterdam. Het blad richt zich op Amsterdamse vraagstukken. Ook vraagstukken, die impact hebben op de stad, maar spelen in de provincie Noord-Holland, Nederland of Europa, behoren daartoe.

Elk nummer is gewijd aan een actueel thema behandeld dat wordt belicht vanuit het heden, het verleden en de toekomst. Dit alles wordt behandeld in pakkende artikelen, interviews en vaste rubrieken en gevisualiseerd met behulp van aansprekende foto’s, prikkelende cartoons en links naar bewegend beeld. De inbreng van leden en niet leden is van groot belang.

Voor het maken van dit magazine zoeken wij de volgende enthousiaste redactieleden:

 • Hoofdredacteur
 • Eindredacteur
 • Inhoudelijke redactieleden
 • Ondersteunende redactieleden (secretaris, jurist, fondsenwerver/marketeer, art director)

Nadere omschrijvingen van de functieprofielen en de gewenste competenties vind je Functieomschrijvingen De Nieuwe Olifant.

Wie zich kandidaat wil stellen of behoefte heeft aan meer informatie kan contact opnemen met Quirijn Bongaerts, Peter Jasperse of Sandra de Vries.

Gezocht: campagnecoördinator TK2021

Zie jij al een D66’er in het torentje? Heb jij het in je ook een campagne te coördineren waar Obama jaloers op zou zijn? Wil jij op de uitslagenavond vol trots kijken naar de campagne en naar jouw uitslag?

Voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen zoeken we een campagnecoördinator voor Amsterdam. Jij bent samen met het bestuurslid Campagne verantwoordelijk voor de strategie, en samen met de aanspreekpunten in de stadsdelen ben je verantwoordelijk voor het mobiliseren van campaigners. Je hebt een campagne-team om mee samen te werken, en geeft het goede voorbeeld door een tomeloze inzet en enthousiasme. Een natuurlijk sta je in direct contact met het Landelijk Bureau en het landelijke campagneteam en wordt je door hun ondersteund.

Wie zoeken we?
• Een optimistische doener. Iemand die aan de slag wil om met zo veel mogelijke vrijwilligers de beste campagne te voeren.
• Een organisator. Het is jouw taak om zo veel mogelijk acties en evenementen op te zetten om onze kiezers te mobiliseren.
• Een motivator. Jij bent precies de persoon die de leden van de vereniging weet op te zwepen en te enthousiasmeren om te helpen met de campagne!

Stuur bij interesse een mail naar campagne@d66amsterdam.nl

Gezocht: Campagne-team

Na drie verkiezingen kort na elkaar, is het nu weer even wennen aan een jaar zonder verkiezingen. Maar juist nu is er alle ruimte om als D66 de stad in te gaan, onze betrokkenheid te tonen, onze standpunten uit te (blijven) dragen en te luisteren naar wat er nu écht speelt bij Amsterdammers.  

Het bestuur zoekt D66 enthousiastelingen die willen helpen om het D66-geluid te laten horen in de stad. Er zal een klein team worden samengebracht die campagnes gaat bedenken, organiseren en uiteindelijk deze campagnes ook gaat uitvoeren samen met de vele vrijwilligers in de stad en stadsdelen. Zowel in verkiezingstijd als daar tussenin. Het doel is zowel het organiseren van acties voor nieuwe doelgroepen en rond actuele thema’s, als coördinatie met de (deel)afdeling(en) en lokale fracties. De komende twee jaar zullen we ons richten op 3 campagnes:

 • Mid-term campagne (april-juli 2019)
 • Tweede-kamer verkiezingen 2020
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2021

De eerste campagne, de mid-term campagne, komt er dus al snel aan en het campagne-team zal daarom een snelle start hebben in maart. Heb jij ideeën over hoe we onze standpunten het beste onder de aandacht kunnen brengen, of hou je ervan om samen met een team te knallen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar campagne@d66amsterdam.nl

Doen66 zoekt doeners!

Wij D66’ers denken en praten graag over maatschappelijke thema’s. Door zelf te ervaren en de handen uit de mouwen te steken zorgen we voor een beter begrip van deze thema’s en dragen we ons steentje bij.

We vergaderen 1x per maand en hebben 1x per 2 maanden een activiteit. We hebben een succesvol 2019 gekend waar we op kunnen bouwen. Hoewel het huidige nieuwe normaal weinig evenementen toelaat, hebben we het eerste post-corona-event gepland! Nieuwe initiatieven en ideeën om dit voort te zetten kunnen we zeker gebruiken.

Ben jij iemand die:

– de handen uit de mouwen wil steken;

– goed kan samenwerken;

– activiteiten wil organiseren;

– niet bang is om binnen en buiten D66 contact te leggen;

– per maand zo’n 8 uur beschikbaar is;

– én heb je interesse om samen aan mooie activiteiten te werken?

Stuur dan een mail naar: doend66@gmail.com en laten we kennismaken!

 

Gezocht: Enthousiaste leden voor kennisgroepen

Kennisgroepen nemen een belangrijke rol in bij ideevorming en het stimuleren van debat binnen de vereniging. Dit doen zijn onder meer door een politiek café te organiseren of door een raadslid te ondersteunen bij een concreet vraagstuk. Daarnaast zijn de kennisgroepen van D66 Amsterdam van belang bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Zij leveren input en vormen een betekenisvolle schakel tussen de vereniging en de stad.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijken misschien nog ver weg. Toch is de Permanente Programmacommissie al aan de slag om in grote lijnen het aankomende verkiezingsprogramma vorm te geven. Het doel is om rond de zomer van 2021 een conceptprogramma gereed te hebben.
Wil je weten wat kennisgroepen nog meer doen? Ga dan naar https://amsterdam.d66.nl/meedoen/kennisgroepen/.

We zoeken per direct enthousiaste leden voor diverse kennisgroepen, die o.a. een actieve bijdrage willen leveren aan het vormen van het verkiezingsprogramma. Hierbij wordt een diverse samenstelling nagestreefd.

Bestuur en Financiën

Zoekt leden die affiniteit hebben met bestuur en financiën. De KG heeft zich in het verleden o.a. beziggehouden met:

 • Deelnemingen.
 • Stadsbank van Lening.
 • Erfpacht.
 • Toeristenbelasting.

Wil je meewerken aan de financiële onderbouwing van het nieuwe verkiezingsprogramma en/of met de
huidige raadsleden meedenken op het gebied van financiën? Neem dan contact op met Pauline
Kastermans, via p.kastermans@gmail.com.

Democratische en digitale vernieuwingen

Betreft een nieuwe kennisgroep. Zoekt een voorzitter én leden die affiniteit hebben met de onderwerpen democratische en digitale vernieuwingen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Hoe de resolutie Democratie van Nu zich vertaald naar de stad Amsterdam.
 • De digitale stad.
 • Cyber-security.

Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de kennisgroep via ddv@D66amsterdam.nl.

Kansengelijkheid

Zoekt leden die affiniteit hebben met het onderwerp kansengelijkheid. Denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Armoede en schuldhulpverlening.
 • Preventieve zorg voor kansarme gezinnen.
 • Jeugd- en jongerenwerk.
 • Wijkaanpak.
 • Klimaatwet en het effect op kansarme gezinnen.
 • Kansengelijkheid binnen het onderwijs.

Het is een pré als je ervaringsdeskundige bent, of werkzaam bent in het maatschappelijk middenveld.Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Linde Gonggrijp, via kansengelijkheid@d66amsterdam.nl.

Kunst, Cultuur en Media

Zoekt leden die affiniteit hebben met de onderwerpen kunst, cultuur of media. Denk hierbij
aan onderwerpen zoals:

 • Kunsteducatie.
 • Broedplaatsen.
 • Maar nu ook: hoe kan Amsterdam de kunst-, cultuur- en mediasector ondersteunen?

Het is een pré als je werkzaam bent in de sector. Gezien de samenstelling van de kennisgroep zijn wij onder meer naarstig op zoek naar personen met kennis van de podiumkunsten.
Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Ingeborg de Roode, via ingeborgderoode@gmail.com.

Mensenrechten en Veiligheid

De kennisgroep Mensenrechten en Veiligheid zoekt leden die affiniteit hebben met het onderwerp mensenrechten en/of veiligheid. Tijdens bijeenkomsten behandelen we niet alleen thema’s die de stad raken, maar ook landelijke onderwerpen. Recentelijk heeft de kennisgroep aandacht besteed aan onderwerpen zoals het waarborgen van de sociale advocatuur, etnisch profileren en het terughalen van IS-kinderen. Wil je bijdragen aan een nóg beter Amsterdam, waar iedereen in vrijheid van kan genieten? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Roos Beek op via mensenrechten.d66amsterdam@gmail.com.

Onderwijs

Zoekt leden die affiniteit hebben met de onderwerpen Onderwijs. Het is een pré als je werkzaam bent in de sector. Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Esther de Groot, via estherdegroot70@gmail.com.

Zorg, Jeugd en Welzijn

Zoekt leden die affiniteit hebben met de onderwerpen Zorg, Jeugd en Welzijn. Wij gaan ons de komende periode met name richten onderwerpen die aansluiten bij het D66 gedachtegoed over gelijke kansen voor iedereen, zoals:

 • Jeugdzorg.
 • Toegankelijkheid van zorg.

Het is een pré als je werkzaam bent in de sector. Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Jacob Jan Feenstra, via
zorg@D66amsterdam.nl.

Permanente talentencommissie

De Permanente talentencommissie (PTC) bevordert voor D66 de afstemming tussen vraag naar en aanbod van talentvolle leden. Dit wordt binnen Amsterdam en de directe omgeving gedaan voor zowel de politiek als de vereniging. Ook zoekt de PTC naar D66’ers die geschikt zijn voor functies in het maatschappelijke middenveld.

De PTC wil een verzamelpunt zijn van leden die actief (willen) worden. Binnen de vereniging zoeken ze dan ook actief naar mogelijkheden om kansen voor talentvolle leden te creëren. De toevoeging ‘permanent’ duidt erop dat de commissie voortdurend bezig is om D66-leden te scouten die actief willen worden en capabel zijn. De PTC begeleidt hen ook eventueel daarbij.

Ben je lid en wil je actief worden? Neem dan contact op met Mascha Ten Bruggencate, voorzitter van de PTC.

De permanente talentencommissie bestaat uit:
– Mascha ten Bruggencate, voorzitter PTC, Dagelijks bestuurder voor D66 in Stadsdeel Centrum
– Harmen Zegers, voorzitter Masterclass
– Patrick Sonneveldt, voorzitter Alumnivereniging D66 Landelijk
– Raymond ten Haeften, voorzitter Regio Noord Holland

 

D66 Amsterdam op LinkedIn

Met ruim 3.000 leden is D66 Amsterdam de grootste afdeling van Nederland. We zitten in het bestuur van de stad, hebben bestuurders in zeven stadsdelen, en stadsdeelcommissieleden in 22 gebieden. We hebben de D66 Masterclass, kennisgroepen, D-Loquentia, et cetera. Kortom, we zijn een levendige vereniging waar veel gebeurd en altijd behoefte is aan mensen die zich willen inzetten voor de partij. Maar we hebben te weinig inzicht in het potentieel van onze leden. We weten wel dat er ongelooflijk veel talent in ons ledenbestand zit. Maar via onze ledenlijst kunnen we niet zien welke expertises onze leden hebben. Als we een D66 Amsterdam community op LinkedIn opbouwen, hebben we dat wel. Leden kunnen dan ook onderling veel makkelijker contact met elkaar leggen. Lees meer >

Laatst gewijzigd op 16 september 2020