Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures en talentencommissie

D66 is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de partij! Heb je interesse, neem dan contact op met de talentencommissie (zie hieronder) of het bestuurslid verantwoordelijk voor talenten.

 

 

Vacatures

 

Medewerkers gezocht voor De Nieuwe Olifant

Op de afgelopen ledenvergadering van D66 Amsterdam is door de leden ingestemd met de uitgave van De Nieuwe Olifant: het nieuwe digitale magazine van D66 Amsterdam. Het biedt een podium aan ideeën, reportages en opinies. Een hulpmiddel om het debat en de meningsvorming binnen de vereniging te stimuleren en te faciliteren om zo een politieke koers op langere termijn te ontwikkelen.

De Nieuwe Olifant is kritisch, prikkelend, een beetje stout en met gevoel voor humor. Een autonoom blad voor leden van D66 Amsterdam en voor ieder ander die geïnteresseerd is in D66 Amsterdam. Het blad richt zich op Amsterdamse vraagstukken. Ook vraagstukken, die impact hebben op de stad, maar spelen in de provincie Noord-Holland, Nederland of Europa, behoren daartoe.

Elk nummer is gewijd aan een actueel thema behandeld dat wordt belicht vanuit het heden, het verleden en de toekomst. Dit alles wordt behandeld in pakkende artikelen, interviews en vaste rubrieken en gevisualiseerd met behulp van aansprekende foto’s, prikkelende cartoons en links naar bewegend beeld. De inbreng van leden en niet leden is van groot belang.

Voor het maken van dit magazine zoeken wij de volgende enthousiaste redactieleden:

  • Hoofdredacteur
  • Eindredacteur
  • Inhoudelijke redactieleden
  • Ondersteunende redactieleden (secretaris, jurist, fondsenwerver/marketeer, art director)

Nadere omschrijvingen van de functieprofielen en de gewenste competenties vind je Functieomschrijvingen De Nieuwe Olifant.

Wie zich kandidaat wil stellen of behoefte heeft aan meer informatie kan contact opnemen met Quirijn Bongaerts, Peter Jasperse of Sandra de Vries.

Fototalenten gezocht

Heb jij mooie foto’s van Amsterdam gemaakt, die je op de sites van D66 Amsterdam wilt zien? Of ken je een mooi Amsterdams plekje dat je voor ons vast wilt leggen? Mail ons dan jouw foto’s!

Voor de website, Facebook- en Twitterpagina zoeken we mooie foto’s van Amsterdam. Foto’s van herkenbare Amsterdamse straten of pleinen, beelden vanuit alle stadsdelen, van de diversiteit in de stad en van haar inwoners, en themafoto’s – denk aan wonen / cultuur / duurzaamheid / veiligheid etc. – gemaakt in Amsterdam.

We doen hiervoor een beroep op jullie! Mail je mooiste Amsterdamse foto(‘s) naar communicatie@d66amsterdam.nl.

En omdat het tóch leuk is als er wat te winnen valt: de top 10 mooiste inzendingen worden beloond met iets lekkers en natuurlijk een plek op de sites van D66!

Voorwaarden
Foto’s zijn minimaal 1 MB en in landscape (horizontaal). Stuur geen 50 foto’s van hetzelfde pleintje, selecteer zelf de beste. Vermeld de details over wat we zien (bijvoorbeeld locatie, naam/datum evenement). Lees nog even de
regels, als er mensen herkenbaar in beeld zijn. Als je een foto instuurt, geef je D66 Amsterdam toestemming om je foto te bewerken en te gebruiken zonder naamsvermelding.

Voor een ieder die denkt, “Ha, een excuus om die DSLR weer eens af te stoffen” of “Ja, ik maak dus áltijd mega-insta-waardige kiekjes”. We zien de foto’s graag tegemoet.

Leden voor werkgroep Aanbevelingen Evaluatiecommissie D66 Amsterdam

De commissie De Zwart heeft in haar rapport ‘Zonder wrijving, geen glans?’ een aantal concrete aanbeveling voor het bestuur en de vereniging gedaan. Het bestuur zoekt een aantal leden die deze aanbevelingen willen uitwerken en voorstellen willen doen over hoe deze aanbevelingen kunnen worden geïmplementeerd. Als het gaat over aanpassingen van het huishoudelijk reglement, dan beslissen uiteindelijk de leden daarover.

Heb je interesse in of vragen over de vacatures? Stuur dan een mail naar Alexander Doijer.

Bekijk hier de Vacature Werkgroep ‘Aanbevelingen Evaluatiecommissie’.

Lid Communicatie werkgroep Kansengelijkheid D66 Amsterdam

De werkgroep Kansengelijkheid is op zoek naar nieuwe leden (zie vacature hierboven) en in het bijzonder naar een lid Communicatie.

Heb jij affiniteit met communicatie en wil je de communicatietaken voor de werkgroep Kansengelijkheid op je nemen? Neem dan contact op Kadère Konté, voorzitter van de werkgroep, via kansengelijkheid@d66amsterdam.nl.

Leden kennisgroep Kunst, Cultuur en Media D66 Amsterdam

Ben je geïnteresseerd in kunst, cultuur en/of media? Meld je aan voor de kennisgroep van D66 Amsterdam en draag bij aan de discussie! Elke eerste dinsdag van de maand vergaderen we en maken we plannen.

Meer informatie of een keer aansluiten op onze bijeenkomst op dinsdag 5 februari? Stuur een e-mail naar Werner van den Belt, voorzitter van de kennisgroep.

Kennis over jeugdzorg gezocht!

De kennisgroep Zorg en Welzijn gaat de komende periode aan de slag met het onderwerp jeugdzorg. Ze zijn daarom op zoek naar D66’ers die hier veel van weten, in werken of ervaringsdeskundige zijn. Ben jij dat? Dan ben je van harte welkom bij hun vergadering. Stuur een bericht naar zorg@D66amsterdam.nl.

Bestuursleden landelijke thema-afdeling Cultuur & Media

De D66 Thema-Afdeling Cultuur & Media, de afdeling van D66 die kennis en expertise heeft en mobiliseert over de maatschappelijke thema’s cultuur en media, is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De termijnen van de bestuurders van de afdeling zijn namelijk verstreken. Het gaat om de volgende functies: bestuursleden algemeen, een secretaris en webmaster, en een voorzitter. Bekijk de functieprofielen hier. Het is belangrijk dat iedere kandidaat tenminste een pro-actieve houding heeft en bereid is om zich vrijwillig in te zetten met als doel beweging en daar waar nodig verandering te veroorzaken. Uiteraard is ervaring en inzicht in de de werkvelden cultuur en/of media essentieel.

Heb je interesse in een van deze bestuursfuncties? Dien dan voor 1 februari 2019 je kandidatuur in via info@d66cultuur.nl.

Penningmeester D66 Amsterdam Centrum

Wil jij bouwen aan je netwerk binnen D66 Amsterdam (Centrum) en vind je het leuk om je over financiën te ontfermen? Dan zoeken we jou! Stel je kandidaat als nieuwe penningmeester voor stadsdeel Centrum! Als vijfkoppig bestuur draag je daarnaast ook bij aan het organiseren van lokale activiteiten van D66 in het stadsdeel.

Bekijk de volledige vacaturetekst hier.

Penningmeester D66 Amsterdam Zuidoost

Wil jij je inzetten voor het stadsdeel in opkomst, Amsterdam Zuidoost? D66 Amsterdam Zuidoost zoekt een nieuwe penningmeester.

Ben jij geïnteresseerd om plaats te nemen in het bestuur van D66 in Zuidoost? Stuur dan een mail via secretaris@d66amsterdamzuidoost.nl.

NB: Je hoeft niet in Zuidoost te wonen om lid te zijn van het bestuur. Je kan ook vanuit een ander stadsdeel, of zelfs een andere stad, toetreden tot dit bestuur.

Secretaris D66 Amsterdam Zuidoost

Wil jij je inzetten voor het stadsdeel in opkomst, Amsterdam Zuidoost? D66 Amsterdam Zuidoost zoekt een nieuwe secretaris.

Ben jij geïnteresseerd om plaats te nemen in het bestuur van D66 in Zuidoost? Stuur dan een mail via secretaris@d66amsterdamzuidoost.nl.

NB: Je hoeft niet in Zuidoost te wonen om lid te zijn van het bestuur. Je kan ook vanuit een ander stadsdeel, of zelfs een andere stad, toetreden tot dit bestuur.

Permanente talentencommissie

De Permanente telentencommissie (PTC) bevordert voor D66 de afstemming tussen vraag naar en aanbod van talentvolle leden. Dit wordt binnen Amsterdam en de directe omgeving gedaan voor zowel de politiek als de vereniging. Ook zoekt de PTC naar D66’ers die geschikt zijn voor functies in het maatschappelijke middenveld.

De PTC wil een verzamelpunt zijn van leden die actief (willen) worden. Binnen de vereniging zoeken ze dan ook actief naar mogelijkheden om kansen voor talentvolle leden te creëren. De toevoeging ‘permanent’ duidt erop dat de commissie voortdurend bezig is om D66-leden te scouten die actief willen worden en capabel zijn. De PTC begeleidt hen ook eventueel daarbij.

Ben je lid en wil je actief worden? Neem dan contact op met Joep Blaas, voorzitter van de PTC.

D66 Amsterdam op LinkedIn

Met 3.600 leden is D66 Amsterdam de grootste afdeling van Nederland. We zitten in het bestuur van de stad, hebben bestuurders in zeven stadsdelen, en stadsdeelcommissieleden in 22 gebieden. We hebben de D66 Masterclass, kennisgroepen, D-Loquentia, et cetera. Kortom, we zijn een levendige vereniging waar veel gebeurd en altijd behoefte is aan mensen die zich willen inzetten voor de partij. Maar we hebben te weinig inzicht in het potentieel van onze leden. We weten wel dat er ongelooflijk veel talent in ons ledenbestand zit. Maar via onze ledenlijst kunnen we niet zien welke expertises onze leden hebben. Als we een D66 Amsterdam community op LinkedIn opbouwen, hebben we dat wel. Leden kunnen dan ook onderling veel makkelijker contact met elkaar leggen. Lees meer >

Laatst gewijzigd op 2 juli 2019