Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Amsterdam op LinkedIn

D66 Amsterdam is met 3.600 leden de grootste afdeling van Nederland. We zitten in het bestuur van de stad, hebben bestuurders in zeven stadsdelen, en stadsdeelcommissieleden in 22 gebieden. In elk stadsdeel hebben we ons eigen bestuur. We hebben de D66 Masterclass, kennisgroepen, D-Loquentia, et cetera. Kortom, we zijn een levendige vereniging waar veel gebeurt en altijd behoefte is aan mensen die zich willen inzetten voor de partij.
 
Maar we hebben te weinig inzicht in het potentieel van onze leden. Vanuit Talentmanagementperspectief is daar grote behoefte aan. We weten wel dat er ongelooflijk veel talent in ons ledenbestand zit. Maar via onze ledenlijst kunnen we niet zien welke expertises onze leden hebben. Als we een D66 Amsterdam community op LinkedIn opbouwen, hebben we dat wel. Leden kunnen dan ook onderling veel makkelijker contact met elkaar leggen.
 
Op het moment dat je je inschrijft op LinkedIn ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van LinkedIn en ben je je er van bewust wat er met jouw data gebeurt. We willen daarom onze communicatie op LinkedIn gaan intensiveren. Als je op lidmaatschap van de groep geen prijs stelt, accepteer je de uitnodiging niet. Op die manier wordt de privacy van onze leden gewaarborgd.

Wat betekent dat voor mij?

  • Als je lid bent van LinkedIn ontvang je een uitnodiging van het bestuurslid Organisatie van D66 Amsterdam. Je herkent dit aan het logo van D66 in de foto van het lid.
  • Als je deze uitnodiging accepteert heb je een connectie met het bestuurslid Organisatie van D66 Amsterdam.
  • Vervolgens word je uitgenodigd voor de LinkedIn-groep D66 Amsterdam. Als je deze uitnodiging accepteert, maak je deel uit van de LinkedIn-groep D66 Amsterdam.
  • Alleen leden van de LinkedIn-groep D66 Amsterdam kunnen zien wat er in deze groep wordt gepost. En alleen als je van D66 Amsterdam lid bent, krijg je toegang tot deze groep.

Wat gaat er mee gebeuren?

  • In de groep kan elk Amsterdams D66-lid, die lid is geworden van deze groep, oproepen plaatsen, actualiteiten delen, zijn mening geven et cetera.
  • In deze groep gaan we oproepen plaatsen als we mensen nodig hebben voor specifiek onderwerpen.
  • In deze groep kunnen de leden onderling van elkaar zien, welke expertise ze hebben, en contact met elkaar zoeken om samen politieke onderwerpen uit te werken.
  • In deze groep gaan we vacatures delen waarbij onze politieke D66-signatuur relevant is.
  • Net als op Facebook en Twitter kan je LinkedIn aan je profiel koppelen en kan je delen wat je bezighoudt.
  • We maken een LinkedIn-knop, die in al onze uitingen aan de leden kan worden gecommuniceerd. Als je op deze knop drukt, vraag je of je lid mag worden van de LinkedIn-groep D66 Amsterdam. De beheerder van de groep controleert dan of je lid bent van D66 Amsterdam.

Mag dit wel van de AVG?

Ja, dit mag. Je kan alleen een uitnodiging ontvangen als je al lid bent van LinkedIn. Op het moment dat je lid bent geworden van LinkedIn, ben je akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van LinkedIn. En daarmee ga je akkoord met de wijze waarop LinkedIn met jouw persoonsgegevens omgaat.

Het bestuurslid Organisatie van D66 Amsterdam nodigt jou uit om lid te worden van de LinkedIn-groep D66 Amsterdam. Als je geen lid van deze groep wilt worden, accepteer je de uitnodiging niet.

Kunnen ook niet-leden lid worden van deze groep?

Nee, in principe niet. Het lid worden gaat op uitnodiging. Als mensen zelf een verzoek doen, controleren wij of ze lid zijn van D66 Amsterdam. D66 leden van buiten Amsterdam kunnen alleen lid worden als ze zelf kunnen aantonen dat ze lid zijn van D66. Wij kunnen alleen de Amsterdamse ledenlijst controleren.

Meld jezelf aan!

Laatst gewijzigd op 4 december 2018