Steun ons en help Nederland vooruit

Projectbestuurslid Weesp

Op de AAV van 22 september 2019 is definitief vastgesteld dat Weesp onderdeel wordt van de vereniging D66 Amsterdam. Sindsdien zijn er al flinke stappen gemaakt om de twee verenigingen samen te voegen, maar met twee verkiezingen voor de deur moet er nog veel gebeuren! Voor de verdere uitvoering van het besluit van de AAV zijn wij opzoek naar een Project-bestuurslid Weesp. Deze functie behelst het in kaart brengen en uitvoeren van de implicaties van de toevoeging van Weesp aan de vereniging, het volgen van de Weesper politiek en het coördineren van de lokale campagnes voor de verkiezingen van 2021 en 2022, en het zoeken van het politieke talent dat we in Weesp nodig hebben.

Je vormt een onderdeel van het Amsterdamse bestuur en sluit wanneer nodig aan bij de bestuursvergaderingen. Verder sluit je regelmatig aan bij de fractievergaderingen van Weesp.

Het Project-bestuurslid Weesp heeft interesse in en kennis van politieke vraagstukken en adviseert het bestuur hierover. Hij of zij vormt rond politieke onderwerpen de schakel de fractie van Weesp en de vereniging. Het project-bestuurslid heeft de ambitie om de partij in Weesp te laten groeien, zowel als organisatie als politieke vertegenwoordiging. Omdat de ambtelijke fusie met Weesp nog niet is afgerond kan de project-bestuurslid Weesp tevens meedenken in het ontwerp van de advisering richting raad over dit onderwerp.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Houdt het verkiezingsprogramma en het sociaalliberaal gedachtegoed op de agenda;
 • Ondersteunt het bestuur en de afdeling bij het vormen van standpunten;
 • Zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke, regionale en lokale thema’s;
 • Zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke en lokale verkiezingscampagnes;
 • Draagt bij aan een goede relatie tussen de fractie in Weesp en bestuur;
 • Geeft inhoudelijke feedback aan fractieleden van de gemeente Weesp;
 • Verbindt de commissies met het bestuur en fractie van Weesp en geeft de leden instrumenten voor politieke meningsvorming;
 • Draagt bij aan politieke geëngageerde (fractie) leden die betrokken zijn bij de inhoudelijke uitvoering van het (verkiezing)programma;
 • Zoekt en verbindt politiek talent binnen en buiten de afdeling met een oog op politieke functies die moeten worden gevuld.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Neem bij vragen en/of interesse contact op met de vicevoorzitter organisatie via organisatie@d66amsterdam.nl.

Laatst gewijzigd op 29 augustus 2021