Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 december 2019

Meer aandacht voor Amsterdams verkeerslawaai

Ronkende motoren, snerpende scooters en voorbijrazende auto’s. Dat verkeerslawaai storend is, kan iedereen zich voorstellen. Maar over het nare effect van te hard geluid op je gezondheid is daarentegen minder bekend. En dat terwijl een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld aan ongezond hoge geluidsniveaus. D66-raadslid Jan-Bert Vroege stelde er vragen over aan het stadsbestuur. Hij wil weten wat de gemeente doet aan het beperken van de geluidshinder voor Amsterdammers: ‘’Al dat lawaai zorgt niet alleen voor lichamelijke klachten, maar ook voor leerachterstanden bij kinderen. Het is tijd dat de impact van verkeerslawaai eens serieus genomen wordt. Al helemaal in zo’n grote stad als Amsterdam.’’

Structureel probleem
Amsterdam groeit op alle vlakken. Die toename van bewoners, bouwwerkzaamheden en verkeer veroorzaakt logischerwijs ook een toename van de geluidshinder. Onderzoekers stelden eerder al vast dat het constant worden blootgesteld aan te hard geluid zorgt voor stress, slaapgebrek, verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook toonden wetenschappers aan dat verkeerslawaai oorzaak is van leerachterstanden bij kinderen. D66 Amsterdam diende vorig jaar bij de begroting al een voorstel in, dat werd aangenomen, om de overlast van geluid structureel mee te nemen in nieuw beleid over verkeer en vervoer. Dat is een mooie eerste stap, maar niet genoeg. Vroege: ‘’Het lawaai in de stad is een structureel probleem en het wordt tijd dat daar structurele oplossingen voor komen. Er is zo veel wat Amsterdam kan doen, maar op dit moment is er geen beleid dat zoden aan de dijk zet.’’

Creatieve oplossingen
Andere Europese steden gingen al eerder de strijd aan met geluidshinder. Zo werd in Parijs de stilte revolutie begonnen met simpele oplossingen, zoals het verlagen van de maximale snelheid naar 30 km per uur en het aanbrengen van een geluiddempende laag op het asfalt. Momenteel is Parijs bezig met nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld akoestische flitspalen die met microfoons en nummerbordherkenning voertuigen die het toegestane geluidsniveau overschrijden, kunnen beboeten. De akoestische flitspaal is nog in ontwikkeling, maar er wordt al wel gewerkt met geluidsmeters die visueel in beeld brengen waar de geluidsoverlast vandaan komt. Deze gegevens zijn openbaar en online te bekijken, waardoor het makkelijk te controleren en te handhaven is. Vroege: ‘’Ik heb gevraagd of het stadsbestuur al in gesprek is met steden als Parijs. We kunnen veel van hun actieprogramma leren. De gezondheid van Amsterdammers is belangrijk en we kunnen de invloed van geluidshinder daarom niet langer negeren.’’