Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 juni 2021

Meer aandacht voor internationale Amsterdammers in vaccinatiecampagnes

In de vaccinatiecampagnes van de gemeente Amsterdam gaat er meer aandacht besteed worden aan het bereiken van internationale inwoners. De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van D66 dat hiertoe oproept. Expats en internationale studenten kennen minder goed de weg in de Nederlandse gezondheidszorg en kampen met taalbarrières en informatiegebrek. Raadslid Sjoerd Warmerdam: ‘‘Internationale bewoners, waaronder veel studenten, hebben een grotere afstand tot de overheid en meer moeite om goede informatie tot zich te nemen. De vaccinatiecampagnes van de gemeente moeten zich meer richten op deze groep om de rondgang van het virus te stoppen en gezondheidsgelijkheid te bevorderen. Want ook internationale inwoners en studenten horen bij onze stad.’’

Moeizame informatievoorziening internationals
Om het coronavirus goed te bestrijden is het belangrijk dat er zo veel mogelijk Amsterdammers een vaccinatie krijgen. Echter is het niet voor alle Amsterdammers even makkelijk om zijn of haar weg te vinden in de gezondheidszorg. Informatie rondom het virus en vaccinatieprogramma’s bereiken internationale bewoners minder. Daarnaast wanneer ze de informatie krijgen dan is deze soms lastig te begrijpen i.v.m. taalbarrières. Raadslid Warmerdam: ‘‘Het coronavirus heeft veel internationale bewoners van Amsterdam geïsoleerd van familie uit het land van herkomst. Ze zijn regelmatig eenzaam en in hun informatievoorziening afhankelijk van internationale bronnen of informatie uit het land van herkomst. Informatie over de Nederlandse vaccinatieprogramma’s bereikt hen moeizamer.’’

Vaccinatiecampagne voor internationale studenten en bewoners
Om de rondgang van het virus te stoppen en de gezondheid van alle Amsterdammers te beschermen is het van belang dat ook de internationale bewoners van onze stad goed op de hoogte zijn van het vaccinatieprogramma. D66 Amsterdam stelt dan ook voor om in de vaccinatiecampagne expliciet aandacht te geven aan het bereiken van internationale inwoners van Amsterdam, waaronder internationale studenten. Het doel is hen goed te informeren over de mogelijkheden tot vaccinatie. ‘‘Het is voor internationale studenten vaak lastiger om informatie over de mogelijkheden rondom vaccinaties te verkrijgen. Door speciaal aandacht te hebben voor hen in de vaccinatiecampagne kan de ongelijkheid rechtgetrokken worden,’’ aldus Warmerdam.