Steun ons en help Nederland vooruit

Aafke de Graaff

Werk en Inkomen, Inburgering.

Woordvoerder: Werk en Inkomen, Inburgering. Voorzitter raadscommissie MLW.

In 1995 streek ik voor het eerst neer in Amsterdam. Als student startte ik in Watergraafsmeer en via de Rivierenbuurt en het Centrum ben ik uiteindelijk in Schellingwoude, Noord terechtgekomen. Mijn eerste stappen in de lokale politiek heb ik daar gezet: in de Bestuurscommissie Noord, waar ik me onder andere hard heb gemaakt voor het behoud en verbetering van groene plekken, voor duurzaam bouwen en voor stimulering van fiets en OV.

Ik ben opgeleid tot arts en gespecialiseerd tot internist en intensivist. In mijn huidige baan werk ik in landen als Nigeria, India en Afghanistan met lokale organisaties en ministeries samen om gezondheidssystemen te verbeteren. Dat lukt niet als je alleen maar komt zenden. Begrip van de situatie en goed luisteren is cruciaal, net als doorvragen naar wat kan, wat mag en wat gewenst is. Alleen dan kun je gedragen tot die duurzame plannen komen waar lokale bewoners het meeste mee gediend zijn.  Dit is meteen ook de grootste overeenkomst tussen mijn werk en mijn politieke activiteit en juist dit aspect maakt dat ik me thuis voel bij D66.

In de 3 maanden dat ik in de raad plaats ga nemen, wil ik me binnen de portefeuille Werk en Inkomen onder andere gaan inzetten voor de kansen van statushouders in Amsterdam. Vier jaar geleden heb ik als medisch vrijwilliger in een opvangkamp voor vluchtelingen in Griekenland gewerkt. Ik heb er gezien hoe mensen vechten voor kansen, maar ook waar het systeem faalt. Amsterdam heeft alles om statushouders een nieuwe start te geven. Eén waarmee ze hun talenten kunnen inzetten. Waarmee hun kinderen met vertrouwen in zichzelf de toekomst tegemoet kunnen zien. Praktisch kunnen we dit doen door deze ouders waarvan de kinderen een verhoogd risico op een taalachterstand hebben, binnen de integrale inburgeringsaanpak actief te ondersteunen bij bv aanvragen voor voorschoolse educatie.

Ik kijk ernaar uit om me de komende maanden voor Amsterdam en de Amsterdammers in te zetten. En mocht u aandachtspunten hebben, benader mij dan vooral!

Meer van Aafke de Graaff