Steun ons en help Nederland vooruit

De secretaris is verantwoordelijk voor alle formele zaken binnen de vereniging. Hij draagt zorg voor deugdelijke en gebruiksvriendelijke reglementen en ziet toe op de naleving hiervan. Hij is, samen met de voorzitter, het eerste aanspreekpunt voor externe partijen en zodoende goed op de hoogte van wat er speelt. Zijn dagelijkse taak is het optimaliseren en structureren van de interne bedrijfsvoering. Dat betekent dat hij zich bezig houdt met het opstellen van en toezien op de naleving van een beleidsplan, interne communicatie, en vergaderstructuren. Hij bereidt de vergaderingen van bestuur en afdeling voor en zorgt voor een correcte verslaglegging daarvan.

Alexander Doijer is op 21 april 2018 gekozen als secretaris van het bestuur van D66 Amsterdam. Organisatie en procesmatig werken is voor Alexander goed bekend. Hij is werkzaam als logistiek en operationeel manager in duurzame energie. Met goede kennis in huishoudelijke procedures en statuten van D66, gaat Alexander die kennis gebruiken om niet alleen zijn rol te vervullen als secretaris, maar ook de vereniging te steunen in de continue implementatie van democratisering, toegankelijkheid, en modernisering.

Alexander houdt van doelgericht werken met heldere regels. Daarom heeft hij zichzelf de volgende doelen gesteld:

  1. Gedecentraliseerde samenwerking tussen de centrale stad en de deelafdelingen
  2. Toegankelijkheid voor leden door besluiten te nemen op basis van een eerlijk debat en transparantie in die besluiten
  3. Modernisering van de IT en vereniging voor wat betreft techniek die voor toegankelijkheid, transparantie en betere samenwerking moet zorgen