Steun ons en help Nederland vooruit

Alexander Hammelburg

Financiën, Economische Zaken, Sekswerkers, Drugs, Wonen en Bouwen

38 jaar

Amsterdam

Mijn naam is Alexander Hammelburg, vice-fractievoorzitter voor D66 Amsterdam. Ik ben woordvoerder financiën, algemene zaken en wonen. In mijn rol als raadslid zet ik me in om onrechtvaardigheden en ongelijkheid tegen te gaan. Amsterdam is een fantastische stad waar heel veel goed gaat. De stad staat er mooier bij dan ooit. Maar we moeten oog blijven houden voor dingen die minder goed gaan, en vooral voor groepen die het zwaarder hebben in de stad. Mijn ideale Amsterdam is een stad waar iedereen zich thuis, veilig en gehoord voelt.

Meer woningen voor middeninkomens, studenten en ouderen
Zo wil ik dat Amsterdam veel meer woningen krijgt voor mensen met een middeninkomen. Daar zijn er nu simpelweg te weinig van. Voor al onze leraren, verplegers, politieagenten en starters moeten we meer plek krijgen in de stad. Ook studenten en ouderen verdienen meer aandacht. Zo zorgen wij ervoor dat er in deze coalitieperiode duizenden studentenwoningen bij komen. Voor ouderen heb ik de afgelopen jaren de druk opgevoerd om meer geclusterde woningen te bouwen. En met succes. Dit jaar hebben corporaties en marktpartijen zich gecommitteerd en zo komen er de komende jaren honderden woningen voor ouderen bij.

Gezond wonen
Veel Amsterdammers wonen nog in te slechte woningen. Samen met andere partijen in de raad heb ik me hard gemaakt voor een betere aanpak van achterstallig onderhoud. Kinderen horen niet op te groeien in schimmelwoningen waar de wind doorheen waait. Daar hoort ook veilig drinkwater bij, en dat lijkt met de grote hoeveelheid loden leidingen in Amsterdam geen vanzelfsprekendheid. Daarom is op mijn aandringen in de raad besloten alle loden leidingen van gemeentelijke panden (zoals kinderdagverblijven) binnen een jaar te vervangen en blijf ik verhuurders oproepen hetzelfde te doen in anticipatie op een landelijk verbod. Verhuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat niemand bang is in z’n eigen keuken een eigen glaasje water te tappen.

Meer veilige arbeidsplaatsen voor sekswerkers
De laatste jaren zet ik me in voor de rechten van groepen Amsterdammers die in het verleden niet altijd en goed zijn gehoord. Mijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar de positie van sekswerkers die ik een veilige en gezonde arbeidsplaats wil bieden. Daar zijn er nu te weinig van in Amsterdam, en daarom heb ik gepleit voor meer plekken waar sekswerkers kunnen werken op nieuwe locaties in de stad waar ook de gezondheidszorg en veiligheid is geborgd. Plannen hiervoor worden nu door de burgemeester uitgewerkt.

Met groot genoegen zet ik me in de Gemeenteraad in voor een maatschappij waar iedereen zich thuis voelt. Ik weet heel goed dat niet iedereen met gelijke kansen wordt geboren. Ik bouw graag verder aan een Amsterdam van diversiteit en respect, waar iedereen zichzelf kan zijn. Niet alleen vrij van discriminatie, maar ook met goede en gelijke kansen.

Meer van Alexander Hammelburg