Steun ons en help Nederland vooruit

Bart Vink

Mobiliteit, Schiphol, Ruimtelijke Ordening, Deelnemingen.

51 jaar

Amsterdam

Amsterdam groeit en fungeert meer en meer als ‘metropool’ van Nederland. Dat biedt kansen (sociaal, cultureel, economisch), maar ook problemen, en het schept verplichtingen. Voor de eigen inwoners, voor geïnteresseerden van elders, studenten, ondernemers, etc. Doelmatige en gerichte inzet van middelen moet ervoor zorgen dat knelpunten worden opgelost en kansen benut. De Amsterdamse regelzucht en bureaucratie moet dan wel worden verkleind en de overheid moet zich meer als ‘facilitator’ en partner opstellen. Een echte attitudewijziging.

Tegelijkertijd moeten grote opgaven met kracht worden opgepakt. In abstracto gaat het dan bijvoorbeeld om een aantrekkelijke, veilige, duurzame stad, betere bereikbaarheid, een servicegerichte overheid en meer keuze en doorstroming op de woningmarkt.

Meer concreet moet het college bijvoorbeeld zorgen voor:

  • aanjagen van de (woning)bouwproductie,
  • inzet daarvoor van burgers en nieuwe beleggers/investeerders,
  • betere fietsvoorzieningen,
  • een IJtunnel die niet elk jaar weken wordt afgesloten,
  • 0V dat gebieden – en mensen – binnen en buiten de ring dichter bij elkaar brengt,
  • schrappen van extra eisen aan nieuwe woningen (bovenop ‘Bouwbesluit’),
  • vervanging van onveilige en gedateerde gemeente-ict,
  • een visie op detailhandel en (aankomende) winkelleegstand, etc..

Zowel die attitudewijziging en visie, als aanpak van deze concrete opgaven, vind ik topprioriteiten voor de stad. Ik wil het college graag aansporen en daarop gaan aanspreken. Dat geldt ook voor de noodzaak dat Amsterdam inspiratie van buiten haalt én samenwerking zoekt met anderen in de (metropool)regio, soms op landelijk niveau, en niet alleen met stadsdelen en zichzelf bezig is.

Ik wil me daarvoor graag inzetten, — waar nodig — mijn ‘Haagse’ netwerk daarvoor benutten en kennis van Amsterdamse leden aanspreken om concreet, zichtbaar en ‘samen’ resultaten te boeken. Daarmee kan ik eraan
bijdragen te laten zien dat D66 onze stad veel te bieden heeft.

Portefeuilles: Bovenstedelijk verkeer en vervoer (w.o. NZ-lijn/metronet), Zuidas, Schiphol, Gemeentelijke Bedrijven en Deelnemingen, Leegstand

Meer van Bart Vink
Ik wil me inzetten om kennis van Amsterdamse leden aan te spreken om concreet, zichtbaar en ‘samen’ resultaten te boeken.
- Bart Vink