Steun ons en help Nederland vooruit

Dehlia Timman

Onderwijs, Voorschool, Kinderopvang en Naschoolse voorzieningen, Energietransitie/Aardgasvrij, Duurzaamheid, Klimaat en Energie, Circulair/Afval

42 jaar

Amsterdam

Mijn naam is Dehlia Timman. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Sinds 2009 ben ik lid van D66 omdat de balans tussen individuele, maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid bij mij past. Ik ben zowel jurist als econoom en heb de afgelopen vier jaar als politiek assistent gewerkt in het stadsdeel Centrum voor D66 wethouder Boudewijn Oranje. Daar heb ik geleerd dat de lokale politiek onder andere betekent goed luisteren naar bewoners en ondernemers en een oplossing vinden voor concrete problemen waar Amsterdammers mee te maken krijgen.

Ik wil me speciaal hardmaken voor:
– beter onderwijs
– een duurzaam economisch klimaat
– een gezonde stad

Beter onderwijs wil ik bereiken door middel van minder schooluitval, het opzetten van dependances van sterke, goed presterende scholen en het aanbieden van tweetalig onderwijs in het Nederlands en Engels. Het geld en de middelen moeten terecht komen bij die kinderen op scholen die het echt nodig hebben in plaats van bij dure onderwijsconsultants. Met een positief vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemingen en minder toetredingsbarrières voor duurzame starters zorgen we voor een duurzaam economisch klimaat. Voldoende sportfaciliteiten door de hele stad en schone lucht, water en openbare ruimte leiden tot een gezonde stad. Daarnaast hoop ik de komende jaren bij te dragen aan een meer positieve beeldvorming over multiculturalisme.

Amsterdam zal de komende tijd last blijven houden van de economische crisis. Terwijl de Amsterdamse economie zich nog redelijk goed staande heeft gehouden, zullen de gevolgen van de crisis steeds meer voelbaar worden voor Amsterdammers. Daarom moeten we de meest kwetsbare groepen Amsterdammers beschermen en tegelijkertijd alle kansen aanpakken om de werkgelegenheid te stimuleren. Dat is de boodschap die ik graag namens D66 wil uitdragen.

Ik ben woordvoerder op: Onderwijs, Voorschool, Kinderopvang en Naschoolse voorzieningen, Energietransitie/Aardgasvrij, Duurzaamheid, Klimaat en Energie, Circulair/Afval

Tevens ben ik voorzitter van de Rekeningencommissie.

Meer van Dehlia Timman
Lokale politiek betekent goed luisteren naar bewoners en ondernemers en een oplossing vinden voor concrete problemen waar Amsterdammers mee te maken hebben.
- Dehlia Timman