Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Glaubitz

Mensenrechten, Haven, Waterbeheer, Internationale en Europese Zaken, Juridische Zaken, Dienstverlening en Rekeningcommissie

70 jaar

Amsterdam

Mijn naam is Hans Glaubitz. Mijn politieke belangstelling gaat terug tot de turbulente jaren ’60/70 van de vorige eeuw. In die veranderingsgezinde tijden heb ik de weg van de minder radicale oplossingen gekozen, zoals die van de door D66 bepleite en nog steeds broodnodige bestuurlijke hervormingen.

Ik ben lid geworden van D66 in 1970. De bestuurlijke vernieuwing sprak mij niet alleen aan, maar leek me ook noodzakelijk. Mijns inziens is dit onderwerp nog steeds belangrijk en actueel. Acht jaar later, in 1978, was ik lijsttrekker voor de gemeenteraad in Leiden en vervolgens fractievoorzitter van 1978 tot 1982. Voor het Europees Parlement was ik in 1989 (plaats 4) zowel als in 1994 (plaats 6) kandidaat.

Als ik nu, anno 2014, de redenen voor mijn verbondenheid met D66 zou moeten karakteriseren dan denk ik onder meer aan maximale ontplooiingskansen, voor iedereen. Bij D66 denk ik aan maatschappelijk verantwoord ondernemen als de motor van een groene, duurzame economie. Solidair in woord en daad met diegenen die het buiten hun schuld zwaar hebben, in binnen- en buitenland. En investeren in onderwijs en innovatie.

Mijn ambitie is om meer internationaal actieve en voor Amsterdam relevante bedrijven aan te trekken en de stad voor werknemers van die bedrijven en hun families aantrekkelijk te maken. Namens de fractie voer ik het woord over waterbeheer, haven, Internationale en Europese zaken en mensenrechten.

Aan het einde van de huidige periode hoop ik er toe te hebben bijgedragen dat de binnenwateren van Amsterdam – de grachten – worden beheerd door een systeem van duurzame en eerlijke regels en verordeningen. Hierbij hoop ik vooral dat alle betrokkenen en belanghebbenden –zowel bedrijven als individuen – dit als eerlijk ervaren. Er is nu teveel onduidelijkheid, overlast en ergernis.

Portefeuilles: Mensenrechten, juridische zaken, Haven, Europese en internationale zaken, en Waterbeheer (zwem & vaar)

Meer van Hans Glaubitz
Mijn ambitie is meer internationaal actieve en voor Amsterdam relevante bedrijven aan te trekken en de stad voor werknemers van die bedrijven aantrekkelijk te maken.
- Hans Glaubitz