Steun ons en help Nederland vooruit

Joris van Osselaer

Bouwen (excl. Zuidas/ leegstaande kantoren & winkelvoorzieningen), Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

41 jaar

Amsterdam

Ik ben Joris van Osselaer. Vader in een jong gezin in Amsterdam-West. Toen we kinderen kregen kozen mijn vriendin en ik heel bewust om in Amsterdam te blijven. We wilden wonen op een plek waar altijd iets te doen is en alles op de fiets te bereiken is.

Toch zit in de mooiste stad ter wereld een hoop scheef. Al lang geleden nam ik me voor daar ooit mee aan de slag te gaan. In 2013 besloot ik dat de tijd rijp was om mijn vaste baan bij Boston Consulting Group op te zeggen om tijd vrij te maken voor de gemeentepolitiek. Dit is wat ik recht wil zetten:

Ten eerste is de woningmarkt scheefgegroeid. De gemeente heeft sinds de oorlog vooral sociale huurwoningen gebouwd. Hierdoor zijn er te weinig normale huur- en koopwoningen. Ik streef naar een verdubbeling van de bouwproductie naar 5000 woningen per jaar, vooral in het vrije segment.

Ten tweede houdt de erfpacht Amsterdammers in onzekerheid. Door het huidige systeem kan de gemeente de huur voor de grond met factor tien of meer verhogen. Ik ga me inzetten voor een nieuw systeem waarin het mogelijk is erfpacht voor altijd af te kopen.

Ten derde geven we in de stad onvoldoende ruimte aan fietsers en voetgangers. Ik wil een stad die uitnodigt om te bewegen, onder andere door groene lopers aan te leggen: fiets- en voetpaden die parken verbinden en het makkelijk maken om de groene buitengebieden te bereiken.

Tot slot moet Amsterdam een bruisende wereldstad blijven. Het mag niet zo zijn dat klachten van een kleine groep van Amsterdam een aangeharkte woonwijk maken.

 

Portefeuilles: Ruimtelijke Ordening, Grondzaken (Erfpacht), Bouwen (excl. Zuidas), Rekeningencie (vz)

Meer van Joris van Osselaer
Amsterdam is de mooiste stad, maar toch zit in de mooiste stad ter wereld nog een hoop scheef. Daar wil ik mee aan de slag.
- Joris van Osselaer