Steun ons en help Nederland vooruit

Marijn Bosman

Openbare Ruimte, Klimaat & Energie, Groen en Luchtkwaliteit

36 jaar

Amsterdam

Mijn naam is Marijn Bosman en ik ben woordvoerder Duurzaamheid voor D66 Amsterdam.

Milieubedreigingen zoals CO2-uitstoot, een stijgende zeespiegel en schaarste aan grondstoffen gaan voorbij de gemeentegrenzen van Amsterdam. Maar de oplossingen, zoals nieuwe vormen van energie via zonnepanelen, het scheiden van huis- of bouwafval en het isoleren van huurhuizen, gebeuren per definitie decentraal: in een huis, in een straat, in een woonblok. Die lokale oplossingen moeten nog veel meer ruimte krijgen.

Inmiddels zijn we juist gebaat bij decentrale, lokale oplossingen zoals zonnepanelen of warmtepompen. De regels hiervoor zijn vaak verouderd want opgesteld in de tijd dat energievoorziening nog een centraal aangestuurde ‘nuts-taak’ was met één centraal net en elektriciteitscentrales. Daarom heb ik het meldpunt www.viezeregels.nl opgericht: Amsterdammers konden daar belemmerende regelgeving melden en D66 kon die regels vervolgens aanpakken.

D66 wil creatieve oplossingen van bewoners en ondernemers makkelijk en logisch maken. Want de uitdagingen van klimaatverandering en vervuiling zijn ook een motor van vernieuwing. Hoewel steden maar twee procent van het aardoppervlak beslaan, woont meer dan de helft van de wereldbevolking er. Geef ons de ruimte en wie weet zijn die internationale klimaatdoelstellingen in Parijs al een heel eind gehaald, nog voordat ze zijn afgesproken.

 

Portefeuilles: Openbare Ruimte, Groen, Klimaat en Energie/Duurzaamheid, Luchtkwaliteit, Afval

Meer van Marijn Bosman
Ik wil me inzetten voor lokale oplossingen voor milieubedreigingen, zoals zonnepanelen, elektrische laadpalen en het isoleren van huizen.
- Marijn Bosman