Steun ons en help Nederland vooruit

Marijn Bosman

Openbare Ruimte, Klimaat & Energie, Groen en Luchtkwaliteit

36 jaar

Amsterdam

Mijn naam is Marijn Bosman en ik ben woordvoerder Duurzaamheid voor D66 Amsterdam.

Milieubedreigingen zoals CO2-uitstoot, een stijgende zeespiegel en schaarste aan grondstoffen gaan voorbij de gemeentegrenzen van Amsterdam. Maar de oplossingen, zoals nieuwe vormen van energie via zonnepanelen, het scheiden van huis- of bouwafval en het isoleren van huurhuizen, gebeuren per definitie decentraal: in een huis, in een straat, in een woonblok. Die lokale oplossingen moeten nog veel meer ruimte krijgen.

Daar wil ik me deze raadsperiode voor inzetten. We moeten aanbestedingsopdrachten niet vooraf helemaal dichttimmeren met voorschriften over welke materialen en technieken gebruikt moeten worden. We moeten op zoek naar nieuwe regels. Oude regels zijn vaak opgesteld in de tijd dat energievoorziening nog een centraal aangestuurde ‘nuts-taak’ was met één centraal net en elektriciteitscentrales. Inmiddels zijn we juist gebaat bij decentrale, lokale oplossingen zoals zonnepanelen op een dak of een warmtepomp onder een kantoor.

D66 wil creatieve oplossingen van bewoners en ondernemers makkelijk en logisch maken. Want de uitdagingen van klimaatverandering en vervuiling zijn ook een motor van vernieuwing. Nieuwe duurzame ideeën zijn gebaat bij open innovatie en uitdaging van de status quo. D66 is de enige partij die vergroenen en verdienen niet los van elkaar ziet.

Internationale klimaatonderhandelingen lopen steeds vast door gevestigde, vaak tegenstrijdige belangen. Het zijn de steden die kampen met directe problemen als enorme afvalstromen, luchtvervuiling of verspilling. Dit soort bedreigingen zijn vaak de motor van vernieuwing en juist dit is wat D66 zo aanspreekt bij duurzaamheid. Hoewel steden maar twee procent van het aardoppervlak beslaan, woont meer dan de helft van de wereldbevolking er. Geef ons de ruimte en wie weet zijn die internationale klimaatdoelstellingen in Parijs al een heel eind gehaald, nog voordat ze zijn afgesproken.

 

Portefeuilles: Openbare Ruimte, Groen, Klimaat en Energie/Duurzaamheid, Luchtkwaliteit, Afval

Meer van Marijn Bosman
Ik wil me inzetten voor lokale oplossingen voor milieubedreigingen, zoals zonnepanelen, elektrische laadpalen en het isoleren van huizen.
- Marijn Bosman