Steun ons en help Nederland vooruit

Martin Meiland is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de vereniging en het financiële geweten van het afdelingsbestuur. Een van de taken van Martin is dan ook het beleid van het bestuur te vertalen naar een jaarlijkse begroting en de door het bestuur geformuleerde (financiële) prioriteiten te bewaken.

Binnen een levendige politieke vereniging als D66 Amsterdam met ruim 3.300 leden worden er veel activiteiten en projecten ontplooid. Een andere taak van de penningmeester is dan ook te beoordelen of activiteiten en projecten binnen de jaarbegroting passen.

Martin ziet er verder op toe dat activiteiten en projecten een gedegen financiële onderbouwing hebben, monitort deze activiteiten, en stuurt daar waar nodig is bij. Aan het eind van ieder jaar stelt Martin de jaarrekening op, waarmee verantwoording naar de leden over de financiële gezondheid van de vereniging wordt afgelegd.

In het dagelijks leven is Martin werkzaam bij financieel dienstverlener International Card Services.

Meer over Martin kun je vinden op LinkedIn.