Steun ons en help Nederland vooruit

Mascha ten Bruggencate

Vice-fractievoorzitter organisatie - Armoedebeleid en Bestuurlijk Stelsel

45 jaar

Amsterdam

Mijn naam is Mascha ten Bruggencate. Ik heb in Leiden politicologie gestudeerd en ben daarna bij ING gaan werken. Daarna heb ik vier maanden Mandarijn in Shanghai gestudeerd en vervolgens ruim drie jaar in Shanghai voor Fortis Bank gewerkt.

Toen ik weer naar Amsterdam verhuisde besloot ik me kandidaat te stellen voor de deelraad van Amsterdam-Centrum. Van 2010 tot 2014 was ik deelraadslid en woordvoerder Algemene Zaken, Financiën en Project 1012. Sinds maart 2014 ben ik gemeenteraadslid.

Ik ben gemeenteraadslid omdat ik vind dat Amsterdam moet blijven zorgen voor diegenen die zorg nodig hebben. Mijn broer is gehandicapt, dus als zus ervaar ik uit de eerste hand hoe belangrijk het is om op goede zorg te kunnen vertrouwen. Ik zit in de Raad van Toezicht van de Raphaëlstichting, een stichting die huisvesting en dagbesteding verzorgt voor mensen met een verstandelijke handicap. Mijn broer woont in een van hun huizen.

In Amsterdam zal veel veranderen door de decentralisatie van de AWBZ en de jeugdzorg. Ik wil bereiken dat over vier jaar de jeugdzorg in Amsterdam op een goede manier werkt zonder dat er kinderen buiten de boot vallen. Voor het armoedebeleid hebben we in het coalitieakkoord al meer geld uitgetrokken. Ik wil bereiken dat dit geld terecht komt bij diegenen die het echt nodig hebben en dan liefst op een efficiënte en weinig bureaucratische wijze.

De komende jaren zet ik me daar graag voor in: Een rechtvaardig zorgbeleid met een solide financiële onderbouwing in Amsterdam.

Portefeuilles: Armoedebeleid, Bestuurlijk stelsel, Onderwijs, Participatie

Meer van Mascha ten Bruggencate
Ik zet me in voor een rechtvaardig zorgbeleid met een solide financiële onderbouwing in Amsterdam.
- Mascha ten Bruggencate