Steun ons en help Nederland vooruit

Meltem Kaya

Zorg & Welzijn en Decentralisatie AWBZ (excl. Jeugdzorg), Economie (geen markten & Stad in Balans)

32 jaar

Amsterdam

31 jaar geleden ben ik geboren in Ankara. In een heel andere sociaaleconomisch milieu en met een heel ander leven voor me dan ik nu heb. Mijn ouders konden toen alleen nog maar dromen van de kansen die ik nu heb gekregen en gepakt. Goed onderwijs en ouders die mij daarin stimuleerden hebben er mede toe geleid dat ik nu een vrij en blij leven mag hebben in een van de mooiste steden van de wereld.

Ik ben D66’er want bij D66 zien we onderwijs als de sleutel tot een maatschappij waarin mensen zelf hun leven kunnen vormgeven. De overheid moet alleen een faciliterende rol hebben in het leven van mensen en ervoor zorgen dat iedereen gelijke startkansen heeft.

Ik ben begonnen als ledencoördinator voor D66 Amsterdam. In die functie was ik verantwoordelijk voor het stimuleren van leden om zich in te zetten voor D66. Hiervoor heb ik onder andere de Masterclass D66 opgezet, een opleidingsprogramma voor nieuwe leden. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heb ik de kennisgroep Zorg & Welzijn opgericht en meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Verder ben ik nog vice-voorzitter D66 Amsterdam Nieuw-West geweest en heb me in meerdere campagnes ingezet om het D66 geluid op straat te laten horen.

In het verpleeghuis heb ik geleerd wat de uitdrukking ‘meer handen aan het bed’ betekent. Ik kwam als verpleegster vaak handen tekort. Ik kwam overigens nooit te laat bij een cliënt, maar wel eens buiten adem. Ik weet wat het is om vier of vijf zowel lichamelijk als geestelijk beperkte ouderen binnen een uur uit bed te halen, te douchen, aan te kleden en aan de ontbijttafel te helpen.

Patiënten en zwakkeren moeten op hun omgeving kunnen rekenen. Of gezonde mensen wat van hun leven maken ligt grotendeels aan henzelf. Zeker in een stad als Amsterdam, die zoveel kansen biedt. Het is echter ook een feit dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Amsterdamse politici moeten daar alert op zijn. Een handje helpen of zelfs een sprintje trekken daar waar nodig. Mijn naam is Meltem Kaya en als raadslid blijf ik me voor u inzetten!

Portefeuilles: Zorg en Welzijnsbeleid (excl. Jeugdzorg, excl. Geboortezorg), Economie (excl. Markt & Stad in Balans)

Meer van Meltem Kaya
D66 ziet onderwijs als de sleutel tot een maatschappij waarin mensen zelf hun leven kunnen vormgeven.
- Meltem Kaya