Steun ons en help Nederland vooruit

Paul Guldemond

Vice-fractievoorzitter politiek - Financiën en Vastgoed

37 jaar

Amsterdam

Mijn naam is Paul Guldemond, ik ben geboren Zwollenaar en sinds 2004 import-Amsterdammer. Ik werk als beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en woon aan een drukke kruising in de Schinkelbuurt. Daar geniet ik erg van de energie en dynamiek van de stad, met om de hoek het Vondelpark als ‘achtertuin van Amsterdam’.

D66 staat voor mij voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Enerzijds de ruimte om je eigen leven in te richten, anderzijds het besef dat we rekening moeten houden met elkaar en dat we steun moeten bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving. Daarnaast spreekt de openheid van D66 mij aan: durven twijfelen en alle belangen afwegen.

Deze raadsperiode zijn er grote uitdagingen op de woningmarkt en in het sociaal domein. Deze zullen de financiële positie van de gemeente op de proef stellen. Die is nog broos en aan het herstellen van tegenvallers uit de afgelopen jaren (Noord/Zuid-lijn, economische crisis, rijksbezuinigingen) en de economische groei zal beperkt blijven. Dat vraagt van de gemeenteraad scherpe (financiële) keuzes en een zorgvuldig begrotingsbeleid. Problemen doorschuiven naar financieel betere tijden is immers geen optie meer.

Ik zet mij in voor een financieel gezond Amsterdam, met een nuchter begrotingsbeleid: investeren in wonen, werk en welzijn en accepteren dat de overheid niet alles kan regelen of sturen. Zo kan de gemeente zich vooral richten op de dingen die wij als D66 belangrijk vinden: ruimte geven aan mensen om iets moois te maken van hun leven en een steun in de rug bieden aan hen die dat niet kunnen. Dit alles uiteraard binnen een acceptabele belastingdruk voor onze inwoners.

Portefeuilles: Financiën, Gemeentelijk Vastgoed, Waterbeheer (drink & afval), Inkoop

Meer van Paul Guldemond
Ik zet mij in voor een financieel gezond Amsterdam
- Paul Guldemond