Steun ons en help Nederland vooruit

Rob Hofland

Hoofd Fractiebureau en Duoraadslid, Sport & Recreatie, Zorg, Jeugdzorg, Werk & Inkomen en Participatie, Armoedebeleid & Schuldhulpverlening, Volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering

Amsterdam

Rob Hofland is hoofd fractiebureau en duoraadslid bij de fractie van D66 Amsterdam.

Meer van Rob Hofland