Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 januari 2011

Nieuwjaarsspeech 2011 fractievoorzitter Gerolf Bouwmeester

Onderstaand de nieuwjaarsspeech van Gerolf Bouwmeester, fractievoorzitter van D66 Amsterdam zoals uitgesproken op 15 januari in het Compagnie Café te Amsterdam.

Dames en heren, Democraten,

Vanochtend was ik aanwezig bij de opening van de vijfde vestiging en de viering van het vijfjarig bestaan van de Weekend Academie door Prinses Maxima.

De Weekend Academie, een particulier initiatief begeleidt op dit moment meer dan 500 leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de stadsdelen West en Nieuw-West.

Vrijwilligers begeleiden iedere zaterdag in de schoolperiode de kinderen met hun huiswerk, doen aan sport en spel, krijgen les in sociale vaardigheden en maken kennis met allerlei beroepen, zoals artsen, kunstenaars en politiemensen.

Deze kinderen krijgen hierdoor meer kansen in het vervolgonderwijs en later, als ze groot zijn op de arbeidsmarkt. Kinderen met talenten die moeten worden ontwikkeld omdat Amsterdam die talenten hard nodig heeft om een topstad te kunnen worden.

Tijdens het programma kwam een aantal kinderen op het podium om hun toekomstdromen te vertellen aan de prinses en de andere aanwezigen. Hind, een meisje van een jaar of 11-12 met een Marokkaanse achtergrond sprak de hoop uit dat ze in de toekomst in Nederland kon blijven wonen. Ze was hier geboren en vond de natuur zo mooi.

Waarom?

Waarom zegt een meisje dat hier geboren is dat ze hier wil blijven wonen? Voelt zij zich buitengesloten?

Zou het komen omdat er politici zijn die tegen een deel van ons zegt: “Jullie horen er niet bij.” ?

Juist nu is de boodschap van D66 dat we niemand uitsluiten hard nodig. Zeker Amsterdam, de stad van tolerantie en vrijheid moet zich daar fel tegen verzetten!

Op een bijeenkomst als vanochtend, waar een klein meisje de hoop uitspreekt dat ze hier mag blijven, waar een klein jongetje zijn droom om piloot te worden uitspreekt. Op dat moment voel ik nog sterker de plicht als volksvertegenwoordiger om die kinderen de kans te bieden om hun dromen waar te maken.

Om te zorgen dat deze kinderen niet worden uitgesloten!

Om te zorgen voor de kans op goed onderwijs en stageplaatsen!

Om te zorgen voor de kans op werk en meedoen aan de samenleving!

Om te zorgen voor de kans op een goede woning in een schone en veilige buurt!

Dat is de opdracht waar wij volksvertegenwoordigers en bestuurders van D66 voor staan.

D66 dat meer dan ooit nodig in is Nederland en in Amsterdam.

D66 dat positieve alternatieven biedt voor de desastreuze voorstellen van dit rechtse gedoogkabinet.

Ik noem de kaalslag in de Kunst & Cultuursector die keihard aankomt in deze stad met zoveel toonaangevende theaters, muziekzalen en gezelschappen.

Ik noem een aanval op de verworvenheden van het gedoogbeleid door een nieuw afstandcriterium tussen scholen en coffeeshops waardoor er in het ergste geval slechts 36 coffeeshops in Amsterdam over blijven.

Te weinig coffeeshops en een pasjessysteem om buitenlanders te weren leidt tot een hernieuwde opkomst van de straathandel met alle gevolgen van ongecontroleerd gebruik, gezondheidsrisico’s en overlast.

Laat gemeenten zelf hun drugsbeleid bepalen.

Laat gemeenten ook zelf bepalen hoe ze hun eigen bestuur willen organiseren. Het kabinet wil wèl onze stadsdelen  afschaffen, maar kleine gemeenten hoeven alleen te fuseren als ze dat zelf willen.

Amsterdam moet met 750.000 inwoners straks toe met één gemeenteraad, terwijl de provincie Zeeland met nog geen 400.000 inwoners naast Provinciale Staten ook nog 13 gemeenten telt.

Democraten,

Daarom en tegen het uitsluiten van veel Amsterdammers moeten we op 2 maart bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten iedere kiezer mobiliseren om het onzalige experiment van Rutte, Verhagen en Wilders te stoppen. Laten we net als bij de Europese, de Gemeenteraads- en de Kamerverkiezingen weer in de straten, op de stations en bij supermarkten kiezers overtuigen om D66 te stemmen!

Ja, we kunnen veel kiezers overtuigen in Amsterdam. Afgelopen jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen brachten veel mensen hun stem uit op D66 en haalden we 40 zetels in de stad en de stadsdelen.

Onze positie in de Centrale Stad is helaas ‘Anders’ dan waar we vorig jaar op hadden gehoopt.

De verkiezingswinst in alle 7 stadsdelen leverde ons 6 portefeuillehouders in vijf stadsdeelbesturen op en dat is een prachtig resultaat, waar we trots op mogen zijn.

Terwijl een groot deel van Amsterdam hoopt op een ‘regime change’ in Den Haag, valt er van de coalitie in de Stopera ook niet veel heil te verwachten.

Als het aan de VVD ligt wordt je straks in heel Amsterdam onder het toeziend elektronisch oog van beveiligingscamera’s preventief gefouilleerd terwijl een colonne ME-busjes met gierende banden de stad door koerst onderweg om een net gekraakt pand te ontruimen.

Terwijl een jong stel de hypotheek voor een koopappartement niet meer rond krijgt en geboren Amsterdammers meer dan 12 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning wil de VVD het liefst onze beperkte politiecapaciteit inzetten om elke dag te ontruimen. Ontruimen voor leegstand.

D66 Amsterdam kiest voor praktische veiligheid.

Niet voor meer blauw achter een beeldscherm in plaats van op straat;

niet overal in de stad preventief fouilleren wat een keur aan gereedschap, sportattributen, keukengerei en een van opa geërfd Zwitsers zakmesje oplevert,

en maar één vuurwapen per 500 uur fouilleren;

niet een oorlog tegen kraken, zonder de leegstand aan te pakken.

D66 wil:

liever meer surveillerende agenten in de winkelstraat en in de wijk;

liever gerichte recherche-inzet om de wapenhandel aan te pakken;

liever het aanpakken van de woningmarkt, meer woningen voor middeninkomens, voor gezinnen.

Zowel in de koopsector en in de modale huursector.

Amsterdam heeft een groot gebrek aan huurwoningen tussen de 650 en 900 Euro per maand. Het initiatief van Jeroen Gerritsen van D66 Oost om meer modale huurwoningen te bouwen is door de gemeenteraadsfractie en diverse deelraadsfracties overgenomen en valt nu ook buiten Amsterdam in goede aarde.

De Partij van de Arbeid in Amsterdam lijkt het allemaal wel best te vinden en kiest voor behoud en zit comfortabel in het midden van de coalitie.

De VVD was de PvdA behulpzaam om tegen de zin van GroenLinks preventief fouilleren en cameratoezicht uit te breiden èn met het afschaffen van de Autovrije Zondag.

Met dank aan GroenLinks moest de VVD de gewenste bezuinigingen op armoedevoorzieningen vaarwel zeggen en daarmee bleef de Euro van Erik in de Achterzak van Asscher.

De Partij van de Arbeid zit ook al niet te wachten op een ‘Topstad bij Nacht” het initiatiefvoorstel van D66 en Partij voor de Dieren om het Amsterdamse nachtleven een impuls te geven. Volgens de PvdA leiden langere openingstijden automatisch tot meer geweld en overlast en mag er nog net een pilot worden gehouden in stadsdeel centrum, met hele strenge regels.

D66 ziet dat anders en heeft met het initiatiefvoorstel van Jan Paternotte en een initiatiefvoorstel in stadsdeel Centrum van Thijs Kleinpaste en Gerrit Brunink hèt antwoord op de wens van horecaondernemers om flexibeler openingstijden te hanteren en de wens van bewoners om minder overlast, door aan de vrijheid van de ondernemer meer verantwoordelijkheid te verbinden.

D66 is nodig voor Amsterdam en ik ben heel erg trots op onze fracties en bestuurders in de stadsdelen,en ik ben heel erg trots op ons team in de gemeenteraad. Met zeven raadsleden, twee duo’s en een driekoppig fractiebureau blijven wij ons de komende jaren voor Amsterdam inzetten.

Pam de Soete is bezig met een beter bestuurstelsel en ziet toe op zelfstandige keuzes in de zorg!

Sebastiaan Capel strijdt voor stadsgezinnen en stedelijke economie!

Carlien Roodink past op de ‘pounds en pennies’ in de stadsportemonnee en bijt zich vast in het ICT Dossier!

Ahu Sahin voert oorlog tegen oude en opgebruikte schoolgebouwen en voor betere ouderparticipatie in het onderwijs!

Ivar Manuel vecht voor veilig verkeer en de flora en fauna van Amsterdam!

Jan Paternotte pleit voor een post-Els Iping uitgaansleven en beschermt de kunsten tegen de halverende zeis van Halbe Zijstra!

De rekeningcommissie moet voortaan op z’n tellen passen en rekening houden met duoraadslid Marjo Visser!

Duoraadslid Igor Sancisi gaat vanwege zijn werk de commissie Verkeer & Vervoer verlaten en Floris Kreiken komt de fractie versterken.

Igor heel erg bedankt voor je inzet, kennis en positieve bijdrage.

En Floris van harte welkom, wij zijn verheugd dat je ons team komt versterken.

Last but not least, ons fractiebureau, Anouk Bex, Eugenio Hoogland en Sasha Tieben die altijd weer voor ons allemaal klaar staan! Zonder jullie waren wij nergens.

Democraten,

De fractie van D66 wil zich samen met de zeven stadsdeelfracties en zes bestuurders in vijf stadsdelen, met het afdelingsbestuur, met de 3000 Amsterdamse leden, actief in werkgroepen, bij D-cafe of in Deloquentia, en met de vele Amsterdamse Jonge Democraten inzetten voor:

een Amsterdam waar kansen liggen voor alle kinderen;

een Amsterdam waar Hind van de Weekendacademie zich nooit meer hoeft af te vragen of ze daar nog mag wonen;

een Amsterdam waar dat voor iedereen vanzelfsprekend is!

Ik wens alle Democraten en alle Amsterdammers een Fantastisch, een Vooruitstrevend en een Vrijzinnig 2011 toe!

(gesproken woord geldt)