Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2020

Onderzoek impact op leefkwaliteit uitbreiding spoor

De aankondiging van de intensivering van gebruik van het spoor tussen Amsterdam Centraal en Muiderpoort roept vragen op bij raadslid Jan-Bert Vroege (D66). ‘‘Wat gaat deze intensivering betekenen voor de opeenstapeling van geluid en trillingen op het traject? En wat betekent dat voor de gezondheid van de bewoners?’’ Na een voorstel in de gemeenteraad van D66 wordt er nu een onderzoek ingesteld.

Door inspanningen van D66 komt er een extern onderzoek naar de opeenstapeling van geluid en hinder. Raadslid Jan-Bert Vroege heeft al in januari 2020 opheldering gevraagd bij het stadsbestuur over de uitstoot en het geluid van extra auto’s, trams, treinen, cruiseschepen en fietsers in het gebied van de Piet Heinkade. D66 vindt het vergroten van het reizen met de trein een goed idee, dit is een duurzaam alternatief op auto’s en vliegtuigen. Maar hierbij moet de impact op de leefkwaliteit van de bewoners zo klein mogelijk gehouden worden. Het treinverkeer zal met 40% stijgen en D66 wil meer inzicht in de potentiële impact op de leefkwaliteit van de omliggende buurten.

Wat voor opeenstapeling van geluid en trillingen vindt er plaats tussen het Centraal Station en Muiderpoort en wat is hiervan de impact op de gezondheid van de bewoners in dit gebied? In het nieuwe onderzoek zal meegenomen worden wat de doelmatigheid van de reeds aangekondigde maatregelen in het algemeen is en booggeluiden in het bijzonder. Op basis van de metingen wil Jan-Bert Vroege de juiste aanvullende maatregelen treffen.

Volgens ProRail zullen de geluidsnormen niet overschreden worden. Echter wordt hier gekeken naar de maximale geluidsnormen per bron en niet de opeenstapeling van verschillende modaliteiten die geluid en trillingen afgeven. In dit gebied rijden treinen, trams, cruiseschepen, auto’s en dit alles samen kan een behoorlijke last zijn. Met de meetwijze van ProRail is er geen realistisch overzicht van de werkelijke hinder van geluid en trillingen. Het betreft een dichtbevolkt gebied en de gevolgen voor de volksgezondheid kunnen aanzienlijk zijn dus wil D66 weten wat de werkelijke hoeveelheid aan geluid en trillingen is.

Klik hier om de het aangenomen voorstel in te zien.